Monitorowanie pracowników rozpoczęła firma, która istnieje na rynku od 15 lat. Przedmiotem jej działalności jest kompleksowe wspieranie działań organizatorów globalnych eventów. Współpracuje ona z międzynarodowymi firmami przy wprowadzaniu wydarzeń na rynki lokalne, a także wspiera sprawną reakcję na potrzeby klientów i budowanie przy tym silnej pozycji marki.

Wyzwania i obawy

 • Obawa przed naruszeniem zasad bezpieczeństwa firmy ze strony pracowników
 • Obawa przed wyciekiem danych
 • Potrzeba programu monitorującego dla małej firmy

Jak dokładnie wyglądała sytuacja klienta?

Pomimo ogólnego zakazu podłączania nieautoryzowanych nośników pamięci zewnętrznej do firmowych komputerów, doszło do incydentu, podczas którego jeden z pracowników naruszył zasady bezpieczeństwa IT. Mogło to doprowadzić np. do wycieku danych, zawirusowania firmowego sprzętu i utraty istotnych informacji. Sytuacja ta zmusiła zarząd do rozważenia nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT. Firma doszła do wniosku, że aby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji musi mieć możliwość kontroli pracowników, w celu zminimalizowania zagrożeń wycieku danych. Na początku 2019 roku podjęła decyzję o przeprowadzeniu rozeznania dostępnych rozwiązań, które umożliwiłyby odpowiednie zabezpieczenie.

Manager IT odpowiedzialny za rozeznanie rynku, z doświadczenia wiedział, że narzędzia typu DLP, których potrzebują, przeważnie są bardzo kosztowne oraz dedykowane dużym firmom, co w przypadku ich małej działalności stanowiłoby problem.

Potrzeby klienta

 • Weryfikacja działań użytkowników
 • Informacje o pobieranych plikach
 • Kontrola bezpieczeństwa
 • Rozwiązanie dostosowane do budżetu małej firmy

Firma poszukiwała rozwiązania pełniącego funkcję „cichego nadzorcy”, czyli takiego, które działa transparentnie i nie ingeruje w dotychczasową pracę. Musiało ono być nieodczuwalne dla pracownika i nie wpływać na komfort jego pracy. Dodatkowo narzędzie powinno pozwalać na wyeksportowanie pozyskanych danych aktywności w formie raportu lub nagrania wideo.

Firmie zależało także na funkcji śledzenia działań pracowników podczas wykonywania obowiązków na komputerze. Istotna była możliwość wygenerowania listy udostępnianych plików lub wykrycia czynności, które doprowadziłyby do zawirusowania komputera. Manager IT firmy podkreślał, że ważne jest zaufanie do pracowników, ale także szansa na weryfikację tego, co się stało.

Rozwiązanie

O wyborze narzędzia przez firmę przeważyła przede wszystkim bogata funkcjonalność i pełne wsparcie naszego zespołu w obsłudze oprogramowania. Kluczowa okazała się również możliwość nagrywania wszystkiego, co dzieje się na ekranie komputera pracownika, a także podgląd „na żywo”. Do nagrania w formie filmu poklatkowego dołączane są dane na temat aktywności — spis działań, który z łatwością można przeszukiwać po słowach kluczowych.

 

Dodatkowym plusem było:

 • Przedstawienie pozyskanych danych w formie raportów.
 • Możliwość skonfigurowania alertów informujących w czasie rzeczywistym o różnego rodzaju incydentach, które w firmie nie powinny mieć miejsca.
 • Funkcja monitorowania podłączeń nośników USB pozwoliła zabezpieczyć firmę przed wyciekiem poufnych danych.
 • Praktycznie zerowe obciążenie dla komputerów.

Wdrożenie Ekran System SaaS zajmuje 15 minut

Po otrzymaniu maila z paczką instalacyjną należy pobrać plik Agenta i uruchomić go na komputerach, które mają być monitorowane. Agent Ekran System zainstaluje się w tle i automatycznie rozpocznie wysyłanie danych monitorowania do serwera w chmurze. Logując się przez przeglądarkę internetową do konsoli zarządzania, widoczne będą wszystkie monitorowane urządzenia.

Po wdrożeniu Ekran System w firmie zaobserwowano zmianę podejścia pracowników do wykonywanych obowiązków. Przez rok użytkowania oprogramowania w firmie miały miejsce dwie sytuacje, które potencjalnie zagrażały bezpieczeństwu.

Dzięki Ekran System udało się je wykryć i zweryfikować, co świadczy o trafności doboru narzędzia oraz fakcie, że spełnia ono swoją funkcję.

„Z jednej strony to, aż dwie sytuacje, z drugiej na szczęście tylko dwie.”

Manager IT

Dalsza współpraca

Obecnie Ekran System najczęściej wykorzystywany jest do monitorowania pracowników zdalnych. Pandemia COVID-19 radykalnie zmieniła organizację systemu pracy, wymuszając na firmie oddelegowanie części pracowników do pracy w trybie home office. W przypadku wykonywania obowiązków zdalnie, istotna jest możliwość kontroli aktywności. Globalne spowolnienie gospodarcze wywarło na kliencie konieczność ograniczenia generowania kosztów.

Wychodząc naprzeciw trudnościom, wypracowaliśmy nowy model rozliczania za usługę SaaS i zaoferowaliśmy współpracę na preferencyjnych warunkach. Pozwoliło to firmie utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa i kontynuować dobre praktyki IT.

Rozwiązanie dla Twojej firmy

 • Zadbaj o bezpieczeństwo w swojej firmie
 • Kontroluj efektywność
 • Zabezpiecz firmę przed wyciekiem danych
 • Generuj raporty produktywności
Poznaj Ekran System SaaS