Firmy zewnętrzne

Wiele firm coraz częściej decyduje się na praktykę biznesową, w której procesy związane z pracą przekazywane są stronie zewnętrznej. Outsourcing – bo pod taką nazwą kryje się to zjawisko – jest stale wdrażany w różnych branżach i pozwala na dostęp do kadr, specjalistów mających rozległą wiedzę z danej dziedziny czy technologii, którymi z różnych względów nie dysponują przedsiębiorstwa. Z perspektywy finansowej jest to także sposób na obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności pracy. Dzięki temu wiele organizacji zyskuje nowy impuls do rozwoju i ma szansę skuteczniej powalczyć o pozycję na rynku. 

outsourcing

Cel monitorowania firm zewnętrznych  

Wraz ze wzrostem ilości usług outsourcingowych, rośnie także ryzyko nadużyć na tle bezpieczeństwa infrastruktury IT. Do serwerów dużych przedsiębiorstw mają dostęp firmy zewnętrzne, odpowiadające za pomoc techniczną. Dzięki wykorzystaniu programu nadzorującego ruch na serwerze możliwa jest kontrola działań, prewencja nadużyć, a także ocena jakości wykonywanej pracy. Pogląd w czasie rzeczywistym na aktywność i działania osób trzecich w infrastrukturze IT firmy pozwala znacznie podnieść cyberbezpieczeństwo i świadomość organizacji.  

Dlaczego potrzebujemy profesjonalnego narzędzia do nagrywania i monitorowania firm zewnętrznych?  

Firmy korzystające z usług outsourcingowych muszą liczyć się z działaniami usługodawców, które z jednej strony odciążają bieżącą działalność przedsiębiorstwa, ale z drugiej – istotnie ingerują w strukturę firmy. 

Użytkownikami serwera firmy mogą być osoby pełniące różne funkcje i mające większy czy mniejszy zakres przywilejów.

Za sprawą outsourcingu rośnie także liczba aktywności podejmowanych na serwerze.

O tym, jak ważne jest więc zadbanie nad kontrolą wykonywanych obowiązków zdalnych, świadczy szeroki dostęp do czynności, jakie mogą wykonywać usługodawcy.

arrow
 • administrowanie bazami danych przedsiębiorstwa 
 • konfiguracja i zarządzanie serwerami 
 • zarządzanie krytycznymi aplikacjami 
 • monitorowanie parametrów bezpieczeństwa 
 • testowanie podatności systemów

Biorąc pod uwagę ten szeroki zakres możliwości, kluczowe jest odpowiednie zadbanie o sposób i jakość wykonywanych prac. Odpowiedzią w tej kwestii jest oprogramowanie do monitorowania firm zewnętrznych, które pozwoli na kontrolę użytkowników oraz zapewni bezpieczny i komfortowy dostęp do serwerów. 

Ponieważ firmy outsourcingowe mają dostęp do baz danych obsługiwanych przez nich przedsiębiorstw, zalecana jest stała kontrola ich działań poprzez programy nadzorujące aktywności na serwerze. Brak takiego rozwiązania może prowadzić do zagrożenia wyciekiem danych takich jak: 

WYNIKI FINANSOWE

DANE KLIENTÓW

POLITYKA FIRMY

STRATEGIE ROZWOJU FIRMY

PLANY INWESTYCYJNE

DANE OSÓB ZATRUDNIONYCH

Monitorowanie i nagrywanie firm zewnętrznych jest więc kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji w organizacji, a także budowania przedsiębiorstwa godnego zaufania, w którym krytyczne procesy i dane podlegają kontroli, a działania osób mających do nich dostęp są nagrywane i stale nadzorowane. Z pomocą przychodzi oprogramowanie Ekran System, które pozwala w prosty sposób ocenić wykonane obowiązki oraz kontrolować potencjalnie ryzykowne aktywności.

Ekran System jako profesjonalne narzędzie do monitorowania dostawców zewnętrznych  

Ekran System to kompleksowy program pozwalający na śledzenie podejrzanych aktywności i prewencję nadużyć, które mają miejsce na serwerach oraz sesjach RDP. Dzięki nadzorowi nad infrastrukturą IT firmy w czasie rzeczywistym, cyberbezpieczeństwo organizacji poprawia się wydajniej i łatwiej.  

Każde oprogramowanie do monitorowania firm zewnętrznych lub dostawców funkcji powinno zawierać szereg funkcji dla optymalnego i bezpiecznego kontrolowania aktywności użytkowników uprzywilejowanych. Jest tak ze względu na duże przywileje pracowników outsourcingowych. Ekran System spełnia te wymagania, ponieważ: 

Ekran System pozwala na monitorowanie aktywności firm zewnętrznych zarówno na komputerach pracujących w środowisku Windows, jak i serwerach (Windows Server i Linux). Do zakresu kontrolowanych działań należą:

 • praca z danymi wrażliwymi,
 • zmiany w konfiguracji systemu Windows lub serwera,
 • tworzenie nowych użytkowników w Active Directory,
 • zmiany w profilach użytkowników oraz ich uprawnieniach,
 • podłączanie urządzeń USB.
cyberbezpieczeństwo

Co ważne, Ekran System umożliwia rejestrowanie nielimitowanej liczby jednoczesnych sesji terminalowych na serwerach. Każda monitorowana sesja jest przypisana do indywidualnego użytkownika. Przypisanie konkretnego użytkownika do danej sesji jest możliwe nawet w przypadku używania współdzielonych kont administracyjnych. 

Co oferuje Ekran System?

Alerty w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie Ekran System oferuje uruchamianie alertów i powiadomień w czasie rzeczywistym. Co więcej – są one w pełni konfigurowalne – istnieje możliwość dodania dowolnej liczby reguł wywołujących powiadomienia, używając takich parametrów jak: nazwy użytkowników, aplikacji, odwiedzane adresy URL, czy naciśnięte klawisze. Przypisany poziom ryzyka danego alertu opisany stosowanym kolorem, wyświetlany będzie w raportach. Opcja ta pozwala na pełną kontrolę nad podejrzaną i niepożądaną aktywnością wybranych pracowników oraz umożliwia wykrycie i przeanalizowanie problemu, aby w porę podjąć odpowiednie kroki.

alerty ekran system

Alerty umożliwiają szybką odpowiedź na incydenty zagrażające bezpieczeństwu systemu IT w firmie. Odpowiada za to funkcja blokowania użytkownika, dostępu do danej aplikacji, czy wprowadzanej komendy.

Nagrywanie ekranu 

Dzięki zintegrowanemu formatowi wideo oraz profesjonalnym analizom i raportom aktywności użytkowników, monitorowanie pracowników zewnętrznych jest niezwykle skuteczne. Ekran System, którego działanie zostało oparte o reguły pasywnego monitorowania aktywności z uwzględnieniem zaawansowanego, indeksowanego formatu wideo, pozwala w prosty sposób ocenić, czy wykonane działania są tożsame z tymi, które zostały wpisane na fakturze lub w umowie.

nagrywanie ekranu

Co więcej – oprogramowanie pozwala na wyeksportowanie wybranej sesji lub jej fragmentu do zaszyfrowanego i podpisanego cyfrowo formatu, jednocześnie umożliwiając odtworzenie jej na dowolnym komputerze. Taki materiał może posłużyć jako wiarygdny i niepodważalny dowód sądowy. 

metadane

Zbieranie metadanych 

Do interpretacji wcześniej wspomnianych sesji w formacie wideo służą metadane, które zapisywane są podczas trwania sesji. Umożliwia to późniejszą filtrację nagranych aktywności na podstawie wybranych danych, co ułatwia ich rekonstrukcję, analizę i kontrolę podjętych na serwerze działań.

Wsparcie dla zdalnej pomocy

Ekran System to nie tylko monitorowanie pracowników pod kątem kontroli jakości ich pracy. Oprogramowanie to, jest niezwykle istotne w przypadku potrzeby zdalnej pomocy – dzięki pełnemu wyglądowi w aktywność danego pracownika, administrator może zorientować się, jakie problemy techniczne pojawiły się w czasie aktywności użytkownika i odpowiednio zareagować. 

Współpraca z maszynami wirtualnymi 

Ekran System współpracuje z maszynami wirtualnymi i umożliwia monitorowanie aktywności firm zewnętrznych pracujących w środowisku:  

 • Citrix
 • Microsoft Hyper-V
 • Vmware

Oprogramowanie może zostać wdrożone na endpointach w systemie Windows, które są elementem wirtualnego środowiska, takiego jak:  Citrix XenApp oraz XenDesktop.  

Jest to także alternatywa dla oprogramowania Citrix SmartAuditor, zapewniająca administratorom znacznie więcej możliwości skutecznego monitoringu maszyn wirtualnych.

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym 

Ekran System to nie tylko monitorowanie i nagrywanie aktywności pracowników zewnętrznych. Program ten należy także do narzędzi z zakresu technologii PAM (Privileged Access Management), a więc pozwala na zarządzanie dostępem do krytycznych endpointów.  

Do najważniejszych funkcji PAM, które oferuje Ekran System należą:

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie

W przypadku dostępu zdalnego, weryfikacja tożsamości to jedna z najistotniejszych kwestii bezpieczeństwa IT. 2FA to niezwykle silne podejście uwierzytelniające, aktywnie adaptowane przez nowoczesne przedsiębiorstwa i stające się standardem dla uzyskania zgodności z regulacjami kont administracyjnych.

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie Ekran system

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jak sama nazwa wskazuje – łączy dwa czynniki:

 • Znajomość poświadczeń użytkownika
 • Posiadanie zweryfikowanego urządzenia mobilnego

Cały proces działa na zasadzie weryfikacji urządzenia mobilnego należącego do konkretnego użytkownika.

dodaj hasło

Password Manager

Funkcja ta odpowiada za przekazywanie poświadczeń logowania w tle. Użytkownicy mający dostęp do głównego serwera przesiadkowego, mogą przechodzić na inne serwery bez konieczności ponownego logowania się. Nie znają oni danych dostępowych do serwera, są one zdefiniowane przez administratora bezpieczeństwa i zapisane w panelu ustawień Ekran System. W ten sposób pracownik trzeci, ma dostęp jedynie do ograniczonego miejsca w sieci firmowej, a poświadczenia niezbędne do wstąpienia tam, są przekazywane w tle i niedostępne dla zewnętrznego użytkownika.  

Praktycznym przykładem, obrazującym słuszność takiego rozwiązania jest scenariusz  świadczenia usług przez firmy zewnętrzne. Pracownik trzeci, który chce wykonać  swoje obowiązki na danym serwerze, zobowiązany jest do podania poświadczeń  jedynie w celu dostania się na serwer przesiadkowy. Dalsza droga użytkownika  zewnętrznego jest kontrolowana dzięki Ekran System. Administrator wcześniej może  zdefiniować miejsca, do których dostęp będzie miał taki użytkownik,  przekazując mu w tle poświadczenia logowania. Co więcej – proces ten może  odbywać się na trzy sposoby: 

Schematy wdrożenia Ekran System

Wdrożenie oprogramowania Ekran System jest niezwykle proste. Niezbędnym krokiem jest uzyskanie dostępu do Konsoli Zarządzania. Implementacja agentów Ekran System Client na urządzeniach docelowych, w zależności od schematu wdrożenia – jest opcjonalna. Kwestia ta, zostanie poruszona w dalszej części. Podczas zakupu należy wybrać wersję Konsoli Zarządzania oraz wskazać potrzebną liczbę agentów. Po dokonaniu płatności klient otrzymuje klucz seryjny, który po aktywacji pozwala na przypisanie odpowiedniej licencji do klientów Ekran System.

System licencjonowania obejmuje następujące schematy wdrożenia:

W jaki sposób Jump Server działa w przypadku Ekran System? 

Dzięki wdrożeniu Ekran System na serwerze przesiadkowym, wyznaczony jest tzw. serwer kontrolny, a użytkownicy logują się w pierwszej kolejności właśnie do tego miejsca. Po uwierzytelnieniu, często dwuskładnikowym, mogą przechodzić oni na inne serwery bez konieczności znajomości danych logowania. W przypadku Ekran System odpowiedzialna jest za to funkcja Password Managera, gdzie poświadczenia logowania przekazywane są w tle, a użytkownicy mogą zalogować się jedynie do serwerów, do których mają nadany dostęp.

Jump Server – dlaczego to najlepsze rozwiązanie w przypadku monitorowania firm zewnętrznych? 

W przypadku pracy firm zewnętrznych, rozwiązanie jakim jest serwer przesiadkowy, przynosi jedną z najważniejszych korzyści firmie, dla której świadczone są usługi outsourcingowe. Jump Sever pomaga uniknąć podawania pracownikom zewnętrznym poświadczeń do docelowego serwera i pozwala na przyznanie im ograniczonego dostępu jedynie do miejsc, które zostaną uprzednio zdefiniowane przez administratora. Firma może zabezpieczyć się wówczas przed potencjalnymi atakami wewnętrznymi ze strony użytkowników trzecich. Jednocześnie, rozwiązanie to, zapewnia płynność pracy firmom zewnętrznym, logującym się do infrastruktury firmy. 

schemat jump server

Rejestrowanie sesji z poziomu serwera przesiadkowego  

Agent Ekran System nie musi znajdować się na poszczególnych urządzeniach w infrastrukturze IT firmy. Wystarczy jeden agent znajdujący się na serwerze głównym (Jump Sever). Stamtąd monitorowane są sesje wszystkich urządzeń w obrębie firmowej sieci. Rejestrowane są informacje o aktywności użytkownika, ekran komputera oraz kliknięte klawisze. 

Monitorowanie z poziomu serwera przesiadkowego, przy założeniu, że agent został zainstalowany wyłącznie na nim, nie umożliwi rejestracji wszystkich metadanych o sesji, danych z hostów, nazw odwiedzanych stron czy używanych aplikacji. Jest to pewne ograniczenie w stosunku do podstawowego schematu wdrożeniowego Ekran System. Z tego względu, umieszczanie agenta Ekran Client rekomendowane jest na urządzeniach, na których pracuje się na przykład z krytycznymi informacjami. W ten sposób zachowany jest kompromis między kompleksową ochroną zasobów firmowych a oszczędnością kosztów.  

W praktyce jednak – we wdrożeniu z serwerem przesiadkowym, wystarczy jeden agent, aby monitorować pracowników w całej firmie oraz zapewnić płynność pracy.  

Serwer przesiadkowy pomaga organizacjom w przestrzeganiu przepisów dotyczących zgodności i prowadzeniu przejrzystych dzienników kontroli. Rozwiązanie to umożliwia także administratorom ustanowienie bezpiecznej granicy wokół zasobów IT. Z punktu widzenia bezpieczeństwa i zarządzania infrastrukturą, wdrożenie serwera przesiadkowego do monitorowania firm zewnętrznych jest najlepszym podejściem.  

Ekran System w praktyce – prezentacja wideo

Zapoznaj się z krótkim filmem obrazującym architekturę, działanie oraz najważniejsze funkcje Ekran System. Dowiesz się jak Ekran System działa praktyce i jak wygląda wdrożenie w architekturze Jump Server.

 • 01:28 – Ekran System
 • 02:00 – Architektura Ekran System
 • 02:20 – Konsola zarządzania Ekran System
 • 02:48 – Podgląd nagranej sesji
 • 03:16 – Ustawienia agenta monitorowania
 • 03:50 – Raporty
 • 04:08 – Alerty
 • Ekran System – najlepsze rozwiązanie do monitorowania firm zewnętrznych i zdalnych konsultantów  

  Zaletą oferowanego przez Ekran System monitoringu firm zewnętrznych jest jego atrakcyjna cena. Zakup jednej licencji terminalowej pozwala na objęcie monitoringiem całej infrastruktury firmy, a zmiana przypisanej licencji i agentów jest możliwa za pomocą kilku kliknięć. Taka elastyczna forma licencjonowania pozwala na wybranie najlepszej dla firmy opcji, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, a także zapewnia najnowszą wersję oprogramowania. Atrakcyjny schemat licencjonowania Ekran System sprawia, że profesjonalne monitorowanie firm zewnętrznych jest w zasięgu każdego przedsiębiorcy.

  Ekran system

  Dowiedz się więcej o monitorowaniu firm zewnętrznych z Ekran System

  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymać dodatkowe informacje i materiały.