Narzędzie Ekran System
Więcej niż program do monitorowania komputera

Ekran System to intuicyjna w obsłudze aplikacja, która umożliwia nagrywanie ekranu komputera oraz dyskretny podgląd na żywo.

Bądź świadomy, tego co Twoi pracownicy robią w godzinach pracy

Oprogramowanie Ekran System nie tylko tworzy film poklatkowy z całego dnia pracy, ale i łączy z nim dane dotyczące aktywności monitorowanych użytkowników np. nazwy uruchomionych aplikacji, odwiedzonych stron internetowych oraz zapis naciśniętych klawiszy.

Wszystkie te informacje pozwolą Ci na łatwe przeszukiwanie nagranych sesji po wybranych słowach kluczowych.

Poznaj Ekran System

Wsparcie dla wszystkich platform

Elastyczny cennik

Monitoruj i nagrywaj wszystko to, co dzieje się na ekranie komputerów. Kontroluj aktywność pracowników niezależnie od tego, czy pracują zdalnie, czy w biurze. Wybierz rozwiązanie Ekran System, aby zabezpieczyć się przed niepożądaną aktywnością i wyciekiem danych. Wdrożenie naszego oprogramowania jest możliwe nawet w 15 minut.

Chcesz monitorować więcej niż 10 komputerów?

Wypełnij formularz

Szukasz Ekran System w wersji
On-Premise?

Dowiedz się więcej

Zaufali Nam

Chcesz dowiedzieć się więcej o rowiązaniu Ekran System SaaS?

Najczęściej zadawane pytania

Czy monitorowanie pracowników jest legalne / zgodne z prawem?

Monitorowanie komputera pracownika jest legalne zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej, o ile tylko pracownik jest o tym fakcie poinformowany. Ponadto zalecamy, aby monitorowanie było selektywne i uzasadnione.

Powszechnie stosowaną praktyką informowania pracowników jest przekazanie im aneksu do umowy zawierającego zapis dot. prowadzonego monitorowania. Oprogramowanie Ekran System, może również wyświetlać użytkownikowi komunikat o tym, że jego komputer jest monitorowany.

Czy mogę ukryć oprogramowanie Ekran System przed pracownikami?

Ekran System może zostać tak skonfigurowany, aby nie wyświetlał użytkownikowi żadnej informacji, że jego komputer jest monitorowany. Niemniej jednak, w Managerze Zadań Windows, zawsze będzie widoczny działający proces agenta. Jest to konieczne, aby monitorowanie pracownika było zgodne z prawem i aby Ekran System nie został sklasyfikowany przez programy antywirusowe jako oprogramowanie szpiegujące.

Czy monitorowany pracownik może ingerować w działanie / wyłączyć / odinstalować agenta monitorowania?

Nie.

Zapewniamy najlepsze na rynku mechanizmy ochrony, dzięki czemu użytkownicy posiadający nawet maksymalne uprawnienia (Administratorzy), nie są w stanie w żaden sposób ingerować w pracę agenta.

Czy dane przechowywane w chmurze są bezpieczne?

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, tak więc zadbaliśmy o to, aby wszystkie dane były w pełni szyfrowane!

W pierwszej kolejności Ekran System Server generuje unikalny certyfikat EkranMasterCertificate z kluczem szyfrowania RSA-2048, bez którego osoba postronna nie jest w stanie uzyskać dostępu do pozostałych kluczy, niezbędnych do odczytania zaszyfrowanych danych.

Nagrania sesji wraz z danymi monitorowania szyfrowane są z wykorzystaniem klucza AES-256. Klucz AES jest losowo generowany dla każdego pojedynczego pliku, a następnie szyfrowany głównym certyfikatem EkranMasterCertificate. Zaszyfrowany klucz AES dołączany jest do zaszyfrowanych danych monitorowania.

Połączenie pomiędzy Agentem a serwerem Ekran System szyfrowane jest z wykorzystaniem klucza AES-256

Dostęp do konsoli zarządzania odbywa się poprzez zaszyfrowany ruch HTTPS.

Wszystkie zastosowane implementacje algorytmów posiadają certyfikację FIPS 140-2.

Czy w każdej chwili mogę zrezygnować z usługi?

Zawierając umowę na czas nieokreślony, możesz zrezygnować z usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

Czy w czasie trwania umowy mogę zmniejszyć / zwiększyć liczbę posiadanych licencji monitorowania?

Tak. W każdej chwili możesz zmienić liczbę posiadanych licencji.

Zwiększenie liczby posiadanych licencji monitorowania odbywa się natychmiastowo, natomiast ich zmniejszenie realizowane jest w następnym okresie rozliczeniowym z zachowaniem miesięcznego terminu zmiany, ze skutkiem na koniec miesiąca.

Czy poza usługą w chmurze (SaaS), Ekran System oferuje również instalację lokalną On-Premise?

Tak. Jeśli posiadasz własną infrastrukturę serwerową, możesz wdrożyć Ekran System On-Premise.

W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] lub poprzez Formularz Kontaktowy.