Zarządzanie informacjami i zdarzeniami

Narzędzie Logsign to rozwiązanie pozwalające na gromadzenie, przechowywanie oraz monitorowanie informacji z dowolnego źródła w infrastrukturze IT organizacji. System ten odpowiada za indeksację zebranych danych, w celu późniejszej analizy i umocnienia zabezpieczeń. Określane są wówczas informacje o zagrożeniach, a także dane o tożsamości i aktywności użytkowników w obszarze firmowej sieci.

Logsign wykrywa w czasie rzeczywistym incydenty cyberbezpieczeństwa. Cały proces odbywa się przy użyciu wbudowanych alertów, reguł oraz zaawansowanych funkcji dochodzeniowych. W zasięgu Twojej ręki jest więc rozwiązanie do wykrywania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, reagowania na nie, a także przeprowadzania analiz umożliwiających umocnienie zabezpieczeń. 

Logsign to więcej niż narzędzie SIEM

Logsign łączy w sobie rozwiązania klasy SIEM oraz SOAR (Security Automation, Orchestration and Response), stając się tym samym narzędziem pozwalającym na skuteczną automatyzację procesów cyberbezpieczeństwa, zapewnienie płynności pracy i natychmiastową reakcję na zagrożenia. 

Poznaj Logsign SIEM & SOAR

Funkcjonalności SIEM

Infrastruktura Big Data z nieskończoną skalowalnością
 • Szybkie wdrożenie i łatwa konfiguracja w każdym środowisku.
 • Nieograniczone możliwości gromadzenia i przechowywania danych.
 • Odporny na awarie system.
Nieograniczone możliwości gromadzenia i przechowywania danych
 • Możliwość dostosowania zakresu wykorzystywanych funkcjonalności do potrzeb firmy, dzieki elastycznemu schematowi wyceny.
 • Zaawansowane techniki analizy i indeksacji danych.
 • Intuicyjność i prostota klasyfikacji zebranych informacji.
Szybka i skuteczna ochrona danych
 • Łagodzenie i eliminacja cyberzagrożeń.
 • Automatyczne powiadamianie o incydentach.
 • Zapobieganie phishingowi i podejrzanemu ruchowi sieciowemu. 
Wykrywanie wszelkich zagrożeń w cyberprzestrzeni
 • Kompleksowa korelacja wszystkich Twoich danych.
 • Szczegółowe badanie i analiza incydentów.
 • Wczesne wykrywanie cyberzagrożeń i anomalii.

Funkcjonalności SOAR

Automatyzacja i zarządzanie procesami w firmie
 • Zachowanie stałego przepływu pracy.
 • Interaktywne zarządzanie procesami.
 • Badanie cykli życia potencjalnych cyberzagrożeń.
Natychmiastowa reakcja na incydenty
 • Weryfikacja poziomu zagrożenia.
 • Transparentność powiadomień.
 • Reakcja na podejrzaną aktywność w ciągu kilku sekund.

Wsparcie w procesie współpracy zespołu

 • Osobiste środowisko warsztatowe dla analityków w Twojej firmie.
 • Dedykowane boty

Szerokie możliwości integracyjne

 • Integracje z powszechnymi narzędziami używanymi w operacjach SOC.
 • Brak ograniczeń w kwestii integracji.
Archiwum incydentów oraz procesów cyberbezpieczeństwa
 • Wgląd w minione działania, zamknięte zgłoszenia, incydenty.
 • Baza wiedzy o przepływie pracy w firmie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu Logsign?

Najczęściej zadawane pytania

Oprogramowanie SIEM (Security Information and Event Management) to zaawansowana technologia łącząca narzędzia klasy SEM (Security Event Management) i SIM (Security Information Management). W ten sposób, systemy SIEM oferują specjalistom ds. cyberbezpieczeństwa jedną platformę umożliwiającą monitoring działań w infrastrukturze IT firmy. 

Narzędzia SIEM pozwalają przede wszystkim na wykrywanie zagrożeń, ich analizę, szybką reakcję na incydenty, a także śledzenie aktywności użytkowników. 

Oprogramowanie SIEM zbiera dane generowane przez całą infrastrukturę technologiczną organizacji, a następnie je przetwarza. SIEM gromadzi informacje z różnych urządzeń, systemów i aplikacji, takich jak oprogramowania antywirusowe i zapory sieciowe. Po procesie agregacji następuje analiza pod kątem potencjalnych zagrożeń oraz incydentów. Zespołowi ds. cyberbezpieczeństwa dostarczane są szczegółowe raporty i statystyki. SIEM oferuje więc zaawansowane możliwości zarządzania incydentami oraz możliwość redukcji czasu przeznaczanego na fałszywe alarmy. 

Każdego dnia, w infrastrukturze IT Twojej organizacji, generowana jest ogromna ilość danych. Samodzielne gromadzenie i przetwarzanie tych informacji, a także ich późniejsza analiza jest praktycznie niemożliwa. SIEM zrobi to za Ciebie! Narzędzie odpowiedzialne jest za zgromadzenie każdej ilości danych, przetworzenie ich oraz umieszczenie w raportach umożliwiających ich analizę.  

SOAR (Security Ochestration, Automation and Response) to jedno z najnowocześniejszych narzędzi cyberbezpieczeństwa, umożliwiające zespołom ds. bezpieczeństwa natychmiastową reakcję w przypadku potencjalnego incydentu. Wdrożenie rozwiązania tej klasy pozwoli ustalić priorytety w kwestii alertów i zagrożeń. SOAR to także wydajna platforma do komunikacji w zespołach SOC, ustalania priorytetów i gromadzenia know-how. 

SOAR i SIEM to dwie uzupełniające się technologie, które wdrożone razem – znacznie podniosą poziom bezpieczeństwa Twojej organizacji. Zakres SIEM obejmuje wykrywanie podejrzanych działań i generowanie alertów. SOAR z kolei odpowiedzialny jest za automatyzację reakcji na incydenty, przy użyciu dostępnych technik ich wykrywania. Jest to także narzędzia umożliwiające ustalanie priorytetów związanych z cyberbezpieczeństwiem oraz ułatwienie komunikacji w zespołach SOC.