Na czym polega

Kontrola portów i urządzeń (NAC)? 

Network Access Control (system NAC) to zaawansowany system bezpieczeństwa sieciowego, który odgrywa kluczową rolę w ochronie infrastruktury sieciowej przed nieautoryzowanym dostępem oraz potencjalnymi zagrożeniami. Poprzez ścisłą kontrolę nad dostępem do sieci oraz bieżące monitorowanie prób logowania, NAC zapewnia wszechstronną ochronę zasobów cyfrowych organizacji.

Jednym z głównych zadań systemu NAC jest nadzór nad dostępem do sieci. Mechanizmy autoryzacji mogą opierać się na różnorodnych kryteriach, takich jak adresy MAC, certyfikaty cyfrowe, czy dane logowania. Po pomyślnej weryfikacji system może nadać odpowiednie uprawnienia dostępu, bazując na zdefiniowanych zasadach polityki bezpieczeństwa, które mogą obejmować ograniczenia dotyczące dostępnych zasobów sieciowych, czasu połączenia, czy priorytetów sesji.

System NAC IT umożliwia nie tylko nadzór nad dostępem do sieci na etapie łączenia się z siecią, ale również ciągłą weryfikację stanu bezpieczeństwa połączonych urządzeń. System może automatycznie identyfikować i reagować na różne zagrożenia, takie jak wirusy, oprogramowanie szpiegujące, czy inne formy złośliwego oprogramowania, które mogłyby zagrażać sieci. W przypadku wykrycia podejrzanego lub zaatakowanego sprzętu NAC może automatycznie podjąć odpowiednie kroki, np. odizolować zagrożone urządzenie od reszty sieci, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zagrożenia.

nac

Jak zachowa się system w obliczu zagrożenia?

systemy-ochrony-przed-zagrozeniami-wewnetrznymi

NAC może automatycznie odmówić dostępu urządzeniom, które nie spełniają ustalonych wymagań bezpieczeństwa. Odmowa dostępu jest podstawowym środkiem zapobiegawczym, który przeciwdziała wszelkim próbom nieautoryzowanego dostępu lub połączenia przez potencjalnie złośliwe urządzenia.

System może również umieścić podejrzane urządzenia w obszarze kwarantanny, gdzie ich działanie jest ograniczone do minimalnego zestawu zasobów. Ta metoda pozwala na dalszą analizę i sanityzację urządzenia bez narażania reszty sieci. W niektórych przypadkach, urządzeniom tym może być przyznany tylko ograniczony dostęp, co umożliwia użytkownikowi korzystanie z podstawowych funkcji, jednocześnie izolując potencjalne zagrożenie.

NAC skutecznie rozpoznaje i profiluje użytkowników oraz ich sprzęty przed jakimkolwiek działaniem złośliwego kodu. System analizuje i kataloguje urządzenia pod kątem ich systemów operacyjnych, zainstalowanego oprogramowania, a także zachowań sieciowych, co umożliwia szybką identyfikację anomalii.

Kontrola USB i innych urządzeń peryferyjnych na podstawie uwierzytelniania to kolejny ważny element systemu NAC. Ta funkcja pozwala na precyzyjne zarządzanie tym, jakie urządzenia mogą być podłączane do sieci, zapobiegając potencjalnym zagrożeniom związanym z zainfekowanymi dyskami USB lub innymi nośnikami danych.

NAC oferuje także możliwość dokładnego śledzenia i rozliczania działalności sieciowej. System odnotowuje każde połączenie z serwerem, umożliwiając analizę, kto, kiedy i w jaki sposób korzysta z określonych zasobów. Dzięki temu administratorzy mogą nie tylko badać przypadki naruszeń bezpieczeństwa, ale także optymalizować zasoby sieci na podstawie rzeczywistego użytkowania.

NAC umożliwia również skuteczne zarządzanie dostępem dla użytkowników gościnnych, zapewniając im dostęp do internetu lub ograniczonych zasobów sieciowych bez narażania wewnętrznej infrastruktury. Systemy NAC IT mogą automatycznie tworzyć izolowane środowiska sieciowe dla gości, zapewniając jednocześnie pełną kontrolę i monitoring aktywności.

blokowanie-nac

Dlaczego taka forma kontroli jest niezbędna w każdej firmie?

Pracownicy na co dzień korzystają z różnego rodzaju urządzeń USB. Te zaś stanowią potencjalne źródło wycieku danych oraz źródło złośliwego oprogramowania. Chcąc skutecznie zabezpieczyć sieć, sprawdzanie portów i  kontrola portów USB musi zostać wdrożona. Chętnie pomożemy w ustaleniu miejsca, gdzie ma zostać wykorzystany NAC – inline, czyli w środku przepływu ruchu sieciowego lub out of band – poza siecią.

kontrola-portow-usb

Dowiedz się więcej o kontroli portów i urządzeń

Podaj swój adres e-mail, aby otrzymać dodatkowe informacje i materiały.