120 alertów Ekran System, które ochronią Twoją firmę przed zagrożeniami IT 

Alerty Ekran System to funkcjonalność oprogramowania, która pozwala na wykrywanie niepożądanych działań w infrastrukturze sieci firmowej. Dzięki nim, jesteś w stanie chronić swoje zasoby nie tylko przed akcjami zewnętrznymi przeprowadzanymi przez hakerów, ale także (a czasami nawet przede wszystkim!) przed własnymi pracownikami, którzy niejednokrotnie nieświadomi niebezpieczeństw i ryzyka, stwarzają sytuacje zagrażające cyberbezpieczeństwu w firmie.  

W artykule, który czytasz przygotowaliśmy zestawy alertów podzielone na kategorie, ale także odnoszące się do konkretnych branż wraz z przykładami ich zastosowań w pracy codziennej. Przekonaj się, jak wielu problemów możesz oszczędzić sobie wdrażając Ekran System w swoim przedsiębiorstwie.  

Zastosowania alertów Ekran System w księgowości 

W dziale księgowości szczególnie ważna jest ochrona danych finansowych i zapewnienie zgodności z przepisami RODO. Wrażliwe dane często są wystawione na zagrożenia cybernetyczne i w momencie ich wycieku mogą posłużyć nieuprawnionym osobom. Ekran System za pomocą alertów, skutecznie zmniejsza ryzyko związane z przechowywaniem cennych zasobów, a także przeciwdziała szkodliwym działaniom, które mogą przeprowadzać pracownicy.  

Przykłady alertów w księgowości, które mogą mieć zastosowanie w rzeczywistości, gdy pracownik: 

 • Uzyskuje dostęp do poufnych rejestrów finansowych – alert dot. nieautoryzowanego dostępu do rejestrów finansowych; 
 • Modyfikuje dane finansowe – alert o zmianach w danych finansowych; 
 • Otrzymuje dostęp do zastrzeżonych aplikacji finansowych – alert o dostępie nieuprawnionego pracownika do oprogramowania finansowego; 
 • Eksportuje dane finansowe – alert, gdy dane finansowe są eksportowane na zewnętrzne urządzenia lub inne lokalizacje; 
 • Przeprowadza podejrzane działania na kontach – alert o nietypowych działaniach w oprogramowaniu księgowym; 
 • Modyfikuje sprawozdania i raporty – alert o zmianach w raportach lub sprawozdaniach finansowych; 
 • Próbuje uzyskać dostęp do danych księgowych z komputerów spoza organizacji – alert o próbach logowania z nieautoryzowanych urządzeń; 
 • Uzyskuje dostęp do danych audytowych – alerty o dostępie do zastrzeżonych danych audytowych; 
 • Konfiguruje konta bankowe – alert o zmianach w konfiguracjach związanych z kontami bankowymi; 
 • Uzyskuje dostęp do zastrzeżonych plików finansowych – alert, gdy ktoś otwiera pliki zastrzeżone bez adekwatnej autoryzacji; 
 • Próbuje modyfikować polityki finansowe – alert o próbach modyfikacji wewnętrznych polityk finansowych; 
 • Dokonuje zmian w uprawnieniach użytkowników – alert o modyfikacjach dotyczących uprawnień księgowych;  
 • Przegląda bez zezwolenia dokumenty podatkowe – alert, gdy ktoś przegląda dokumenty podatkowe bez odpowiednich uprawnień; 
 • Dokonuje nieautoryzowanych zmian w danych płacowych – alert o modyfikacjach w danych płacowych bez odpowiednich uprawnień; 
 • Próbuje usunąć dane księgowe – alert o próbach usuwania kluczowych danych księgowych; 
 • Uzyskuje dostęp do systemów bankowych – alert, gdy ktoś uzyskuje dostęp do systemów bankowych spoza biura; 
 • Przeprowadza podejrzane działania w systemach do zarządzania fakturami – alert o nietypowych działaniach w kontekście zarządzania fakturami; 
 • Wprowadza zmiany w danych dostawców – alert o modyfikacjach w danych dostawców bez odpowiednich uprawnień; 
 • Loguje się z niezatwierdzonych urządzeń – alert o logowaniach do systemów księgowych z niezatwierdzonych urządzeń; 
 • Otrzymuje dostęp do zarchiwizowanych danych finansowych – alert o dostępie do archiwalnych danych finansowych; 
 • Eksportuje dane z systemów księgowych – alert o nieuzasadnionym eksporcie danych z systemów księgowych; 
 • Przeprowadza podejrzane działania w systemach do zarządzania budżetem – alert o nietypowych działaniach dotyczących zarządzania budżetem; 
 • Próbuje instalować dodatkowe oprogramowanie – alert o nieustalonych próbach instalacji dodatkowych oprogramowań księgowych bądź innych. 

Zastosowania alertów Ekran System w działalności handlowej 

Współczesna działalność handlowa opiera się na skutecznym zarządzaniu danymi klientów, koordynowaniu działaniem magazynu oraz bezpiecznym przechowywaniu informacji o transakcjach i zamówieniach. Ekran System, dzięki możliwości generowania alertów w czasie rzeczywistym, staje się niezastąpionym narzędziem w płynnym zarządzaniu bezpieczeństwem takich danych. 

Przykłady alertów w działalności handlowej, które mogą mieć zastosowanie w rzeczywistości, gdy przedstawiciel: 

 • Uzyskuje dostęp do danych klientów poza godzinami pracy – alert o dostępie do danych, który odbywa się w niestandardowych godzinach;
 • Modyfikuje umowy handlowe – alert o zmianach w umowach handlowych; 
 • Pobiera dane handlowe bez zezwolenia – alert, gdy dane handlowe są pobierane na nieautoryzowane urządzenia i bez określonego powodu; 
 • Uzyskuje dostęp do systemów CRM – alert o dostępie do systemów CRM z nieznanych lokalizacji; 
 • Udostępnia poufne oferty handlowe – alert, gdy poufne oferty handlowe są udostępniane na zewnątrz; 
 • Wprowadza zmiany w bazach danych klientów – alert o zmianach w bazach danych klientów; 
 • Loguje się z nieautoryzowanych urządzeń – alert o logowaniach z nieautoryzowanych urządzeń; 
 • Uzyskuje dostęp do danych o zamówieniach – alert o dostępie do szczegółowych danych o zamówieniach; 
 • Eksportuje bazy danych klientów – alert, gdy baza danych klientów jest eksportowana na zewnętrzne nośniki; 
 • Wprowadza niezatwierdzone zmiany w cennikach i ofertach – alert o zmianach w cennikach produktów lub ofertach sprzedażowych; 
 • Uzyskuje dostęp do zabezpieczonych informacji handlowych – alert o dostępie do poufnych informacji handlowych;  
 • Wprowadza zmiany w systemach zarządzania sprzedażą – alert o modyfikacjach w systemach zarządzania sprzedażą; 
 • Próbuje uzyskać dostęp do danych z konkurencyjnych firm – alert o próbach uzyskania danych niedostępnych dla niżej uprawnionych pracowników; 
 • Zmienia dane kontaktowe klientów – alert o jakichkolwiek modyfikacjach w danych kontaktowych klientów; 
 • Uzyskuje dostęp do systemów e-commerce – alert o logowaniach do systemów e-commerce z nieautoryzowanych lokalizacji; 
 • Próbuje dokonać nieautoryzowanego eksportu danych sprzedażowych – alert o próbach eksportu danych sprzedażowych. 
 • Modyfikuje cenniki produktów – alert o zmianach w cennikach produktów bez odpowiednich uprawnień; 
 • Uzyskuje dostęp do historii zamówień klientów poza biurem – alert o dostępie do historii zamówień klientów; 
 • Nanosi zmiany w systemach zarządzania zapasami – alert o modyfikacjach w systemach zarządzania zapasami; 
 • Zmienia ustalenia w umowach dostawców – alert o zmianach w umowach z dostawcami bez autoryzacji; 
 • Eksportuje dane analityczne sprzedaży bez określonego powodu – alert o eksporcie sprzedażowych danych analitycznych; 
 • Uzyskuje dostęp do raportów sprzedażowych z zewnętrznych lokalizacji – alert o niestandardowym dostępie do raportów sprzedażowych; 
 • Zmienia plany sprzedażowe – alert o modyfikacjach w planach sprzedażowych bez odpowiednich uprawnień. 
 • Działa bez zgody w systemach ERP alert o nietypowych aktywnościach w systemach ERP; 
 • Próbuje uzyskać dostęp do danych klientów VIP – alert o próbach uzyskania dostępu do szczególnych klientów; 

Zastosowania alertów Ekran System w bankowości 

W sektorze bankowym, gdzie bezpieczeństwo i ochrona danych klientów są absolutnym priorytetem, niezbędne okazują się systemy monitorowania użytkowników. Ekran System oferuje zaawansowane funkcje, które pozwalają bankom na natychmiastowe wykrywanie i reagowanie na incydenty w zgodzie z regulacjami prawnymi i zachowaniem zgodności.

Przykłady alertów w bankowości, które mogą mieć zastosowanie w rzeczywistości, gdy pracownik: 

 • Zdobywa dostęp do kont klientów poza godzinami pracy alert o uzyskaniu dostępu do kont klientów poza normalnymi godzinami pracy; 
 • Wprowadza nieautoryzowane zmiany w danych klientów – alert o modyfikacjach danych klientów bez odpowiednich uprawnień; 
 • Loguje się z nieznanych urządzeń – alert o logowaniu z nowego, niezatwierdzonego urządzenia; 
 • Wykonuje niestandardowe akcje podczas obsługi klienta alert o próbie zmiany np. historii transakcji; 
 • Przesyła dane klientów bez zezwolenia – alert o przesyłaniu danych klientów na zewnętrzne serwery; 
 • Eksportuje duże ilości danych finansowych – alert o próbie wyeksportowania pełnej bazy danych na zewnętrzny dysk; 
 • Wprowadza zmiany w limitach kredytowych alert o nieuprawnionej zmianie limitu kredytowego klientów; 
 • Zmienia historię transakcji – alert o niezatwierdzonych modyfikacjach w historii transakcji klienta; 
 • Generuje wzmożoną aktywność sieciową – alert o wzmożeniu aktywności z jednego konta użytkownika; 

Zastosowania alertów w sektorze medycznym 

Sektor służby zdrowia charakteryzuje się przetwarzaniem ogromnych ilości wrażliwych danych pacjentów. Wymaga to szczególnej dbałości o bezpieczeństwo informacji i danych medycznych. Ekran System, dzięki swoim funkcjonalnościom stanowi kluczowe narzędzie w ochronie takich zasobów.

Przykłady alertów w sektorze medycznym, które mogą mieć zastosowanie w rzeczywistości, gdy pracownik: 

 • Uzyskuje nieautoryzowany dostęp do danych pacjentów – alert o próbie uzyskania dostępu do danych pacjentów; 
 • Próbuje edytować dokumentację medyczną alert o zmianach w dokumentacji medycznej bez odpowiednich uprawnień; 
 • Eksportuje dane pacjentów na zewnętrzne nośniki pamięci – alert dotyczący kopiowania lub eksportowania danych medycznych na nośniki pamięci; 
 • Dostaje się do systemu poza godzinami pracy – alert o logowaniu się do systemu medycznego po godzinach pracy; 
 • Próbuje usunąć dane medyczne alert o próbie usunięcia kluczowych informacji medycznych pacjenta; 
 • Zmienia informacje w bazie leków – alert o modyfikacji bazy danych leków bez autoryzowanego dostępu; 
 • Zmienia plany leczenia pacjentów alert o modyfikacjach w planach leczenia bez odpowiednich uprawnień.  

Zastosowania alertów w marketingu

Działania marketingowe w głównej mierze opierają się na operowaniu danymi, zbieraniu ich oraz analizie. Bezpieczeństwo informacji marketingowych i ochrona danych klientów stają się kluczowymi aspektami zarządzania ryzykiem. Dzięki Ekran System, działy marketingu mogą skutecznie prowadzić działania przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo i dane klientów.

Przykłady alertów w marketingu, które mogą mieć zastosowanie w rzeczywistości, gdy pracownik: 

 • Uzyskuje dostęp do planów marketingowych – alert o uzyskaniu dostępu do danych; 
 • Modyfikuje dane kampanii alert o zmianach w danych kampanii marketingowych; 
 • Eksportuje listy klientów – alert, gdy listy klientów lub prospektów są eksportowane; 
 • Tworzy podejrzane kampanie e-mailowe – alert o nietypowej aktywności kampanii e-mailowej; 
 • Uzyskuje nieautoryzowany dostęp do narzędzi marketingowych alert o uzyskaniu dostępu do narzędzi marketingowych; 
 • Dokonuje zmiany w strategiach marketingowych – alert o wykonywanych modyfikacjach w strategiach marketingowych; 
 • Uzyskuje dostęp do danych analitycznych alert, gdy dane analityczne są dostępne z zewnętrznych lokalizacji; 
 • Loguje się do narzędzi SEO/SEM w sposób nieautoryzowany alert o logowaniu do narzędzi SEO/SEM z nieznanych lokalizacji; 
 • Dokonuje zmiany w budżetach kampanii alert o modyfikacjach budżetów kampanii marketingowych; 
 • Modyfikuje w sposób nieautoryzowany treści reklamowe – alert o wykonywaniu zmian w treściach reklamowych; 
 • Uzyskuje dostęp do wyników kampanii alert o uzyskaniu dostępu do wyników kampanii marketingowych poza biurem; 
 • Wykonuje podejrzane działania w narzędziach do zarządzania projektami – alert o nietypowej aktywności; 
 • Eksportuje dane z narzędzi analitycznych – alert o eksporcie danych z narzędzi analitycznych; 
 • Wykonuje nieautoryzowane działania w systemach CRM – alert o działaniach w systemach CRM; 
 • Dokonuje próby uzyskania dostępu do danych o kampaniach reklamowych – alert o próbie uzyskania dostępu do danych; 
 • Zmienia informacje w bazach danych prospektów – alert o modyfikacji baz danych prospektów; 
 • Uzyskuje dostęp do narzędzi analitycznych marketingu – alert o dostępie do narzędzi analitycznych z nieautoryzowanych lokalizacji; 
 • Dokonuje modyfikacji w strategiach SEO – alert o dokonywanych zmianach w strategiach SEO bez odpowiednich uprawnień; 
 • Loguje się w sposób nieautoryzowany do narzędzi reklamowych – alert o nieautoryzowanym logowaniu do narzędzi reklamowych; 
 • Dokonuje zmiany w treściach na stronach internetowych – alert o próbach modyfikacji treści na stronach internetowych; 
 • Uzyskuje dostęp do danych analitycznych social media – alert o uzyskaniu dostępu do danych analitycznych z zewnętrznych lokalizacji; 
 • Dokonuje prób zmiany hasła do kont marketingowych – alert o próbie zmiany haseł do kont marketingowych; 
 • Podejmuje nietypowe działania w narzędziach do zarządzania kampaniami – alert o nietypowej aktywności; 
 • Eksportuje dane klientów z systemów CRM – alert o eksporcie danych klientów z systemów CRM; 
 • Dokonuje zmiany w konfiguracjach narzędzi marketingowych – alert o zmianach w konfiguracjach narzędzi marketingowych; 
 • Zmienia wyniki kampanii w raportach – alert o modyfikacji raportów bez odpowiednich uprawnień.

Zastosowania alertów w IT 

W dziedzinie technologii informacyjnych zarządzanie bezpieczeństwem jest absolutnym priorytetem. Działy IT są odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury technologicznej, zapewnienie ciągłości działania systemów i ochronę przed cyberzagrożeniami. Ekran System poprzez swoje zaawansowane funkcje, dostarcza narzędzi do wykrywania nieautoryzowanych działań, zabezpieczania danych i zapobiegania incydentom bezpieczeństwa.

Przykłady alertów w sektorze IT, które mogą mieć zastosowanie w rzeczywistości, gdy pracownik: 

 • Loguje się do systemów krytycznych – alert o logowaniach do krytycznych systemów poza normalnymi godzinami pracy; 
 • Uzyskuje dostęp do wrażliwych plików alert o dostępie do kluczowych plików (wskazanie dokładnej nazwy pliku bądź procesu); 
 • Dokonuje zmiany w konfiguracji sprzętu alert o nieautoryzowanych zmianach w konfiguracji sprzętu; 
 • Podłącza urządzenie USB – alert o podłączeniu nieautoryzowanych urządzeń USB; 
 • Wykonuje podejrzane polecenia – alert o nietypowych działaniach na linii poleceń; 
 • Dokonuje zmian w ustawieniach firewall – alert o zmianach w ustawieniach zapory sieciowej; 
 • Uzyskuje dostęp do zastrzeżonych aplikacji IT alert o dostępie do zastrzeżonego oprogramowania IT; 
 • Podejmuje próby zmiany haseł administratora – alert o próbach zmiany haseł; 
 • Wykonuje zmiany w politykach bezpieczeństwa IT alert o modyfikacjach w politykach bezpieczeństwa IT; 
 • Wykonuje podejrzane działania w konsolach zarządzania alert o nietypowych aktywnościach w konsolach; 
 • Uzyskuje dostęp do danych logów systemowych alert o dostępie do danych logów systemowych; 
 • Dokonuje próby wyłączenia systemów bezpieczeństwa – alert o próbach wyłączenia mechanizmów zabezpieczeń; 
 • Uzyskuje dostęp do systemów zarządzania infrastrukturą IT – alert o dostępie do systemów zarządzania infrastrukturą z zewnętrznych lokalizacji; 
 • Dokonuje zmiany w konfiguracjach urządzeń sieciowych – alert o zmianie w konfiguracji urządzeń sieciowych; 
 • Podejmuje próby modyfikacji polityk bezpieczeństwa IT – alert o próbach zmiany polityk bezpieczeństwa IT; 
 • Dokonuje zmian w konfiguracjach serwerów – alert o zmianach w konfiguracji serwerów; 
 • Dokonuje próby uzyskania dostępu do kont administratora – alert o próbach uzyskania dostępu do kont administratora, np. wykorzystanie komendy sudo w systemach z rodziny Linux.

Kluczowe alerty Ekran System, które chronią zasoby i sieć Twojej firmy – podsumowanie 

Warto zaznaczyć, że mimo możliwości odniesienia sporej ilości alertów Ekran System do zastosowań w konkretnych branżach, pewne z nich pozostają bardzo uniwersalne i mogą być używane w kontekście każdej działalności.

Możemy wśród nich wymienić: 

 • Dostęp do systemów poza standardowymi godzinami pracy 
 • Logowanie do systemów z różnych lokalizacji w krótkim czasie 
 • Szybkie, wielokrotne zmiany w krytycznych danych 
 • Logowanie do systemów spoza sieci VPN 
 • Próby dostępu do zastrzeżonych plików bez uprawnień 
 • Masowy eksport danych 
 • Instalacja nieautoryzowanego oprogramowania 
 • Podłączenie nieautoryzowanych urządzeń USB 
 • Nieautoryzowane zmiany w ustawieniach zabezpieczeń 
 • Nieautoryzowane zmiany w konfiguracjach systemowych 
 • Nieautoryzowane modyfikacje uprawnień użytkowników 
 • Podejrzane transfery plików 
 • Eksport dużych ilości danych 
 • Podłączenie zewnętrznych urządzeń do komputerów firmowych 
 • Próby zmiany haseł administratora 
 • Dostęp do systemów krytycznych spoza biura 
 • Zmiany w politykach cenowych bez uprawnień 

Jakie benefity niosą za sobą systemy powiadomień Ekran System? 

Ochrona, jaką niosą za sobą funkcjonalności Ekran System, to nie tylko ochrona przed działaniami z zewnątrz, ale także ochrona przed sytuacjami wynikającymi z braku wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa IT wśród pracowników.

Benefity, jakie można uzyskać korzystając z alertów Ekran System, to m.in.: 

 • Bezpieczeństwo danych 
 • Zapobieganie nieautoryzowanym działaniom  
 • Wykrywanie nietypowych zachowań (aktywność poza godzinami może być oznaką potencjalnych zagrożeń wewnętrznych, takich jak kradzież danych czy sabotaż) 
 • Ochrona przed atakami (pracownicy mogą być częściej narażeni na ataki phishingowe i inne cyberzagrożenia, gdy pracują poza standardowymi godzinami) 
 • Przestrzeganie polityk firmowych  
 • Zapobieganie podejrzanym transakcjom 
 • Zapewnianie zgodności z regulacjami (niektóre branże wymagają ścisłej kontroli dostępu do danych w celu zgodności z regulacjami, np. RODO, HIPAA) 
 • Analiza efektywności pracy (monitorowanie może pomóc w zrozumieniu, dlaczego niektórzy pracownicy muszą pracować poza standardowymi godzinami, co może wskazywać na przeciążenie pracą lub braki w efektywności) 
 • Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi (pracownicy mogą celowo wykonywać szkodliwe działania, gdy myślą, że ich aktywność nie będzie monitorowana poza godzinami pracy) 
 • Wsparcie dla pracowników 

Podsumowanie 

Alerty Ekran System to przede wszystkim odpowiedź na często powtarzające się sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa zasobów w firmie, ale także niezwykle skuteczna w wykrywaniu potencjalnie szkodliwych zdarzeń funkcjonalność.  

Skontaktuj się z nami, aby omówić możliwości dostosowania alertów Ekran System pod Twoje indywidualne potrzeby biznesowe.

5/5 - (3 votes)