powerBI

Integracje Admin By Request – Microsoft Power BI

Admin By Request oferuje usprawnienie dla klientów, którzy w ramach swojej strategii biznesowej korzystają z usługi Power BI.

Dzięki jednej z najnowszych integracji Admin By Request z narzędziem Microsoft Power BI, nasi klienci mają możliwość przeprowadzania dogłębnych wizualizacji i analiz biznesowych oraz korzystania z zaawansowanych funkcji raportowania dostępnych w usłudze Powe BI.

Analiza danych w firmie odgrywa ogromną rolę w opracowywaniu dalszej strategii, podejmowaniu kluczowych decyzji, znajdowaniu rozwiązań, a także identyfikowaniu mocnych i słabych stron. Aby zebrane informacje były jednak efektywnie wykorzystywane, muszą być one zrozumiałe oraz przedstawione w przejrzystej formie. To właśnie oferuje usługa Microsoft Power BI.

Czym jest Power BI?

Power BI to oprogramowanie firmy Microsoft, do wizualizacji danych. Jest to wszechstronne, kompleksowe narzędzie służące szeroko pojętej analizie biznesowej.

Jakie korzyści oferuje?

 • Ogromny zakres możliwości wizualizowania danych – wykresy, tabele oraz mapy
 • Możliwość interaktywnej wizualizacji danych
 • Pełna konfigurowalność – użytkownicy mają możliwość tworzenia własnych pulpitów nawigacyjnych lub widżetów dostosowanych do specyfikacji przedstawianych danych
 • Aktualizacje – zmiana danych spowoduje natychmiastowe dostosowanie się informacji w powiązanych ze sobą wizualizacjach
 • Łatwy proces udostępniania dokumentów
 • Bezproblemowe integracje

Admin By Request zdejmuje z użytkowników ciężar konfiguracji usługi Power BI. Korzystając z naszej aplikacji możesz w łatwy sposób podpiąć narzędzie do wizualizacji danych jednym kliknięciem.

Integracja Power BI z Admin By Request

Admin By Request pobiera wszelkie istotne dane i wizualizuje je na następujących sześciu stronach:

 • Pulpicie nawigacyjnym – w tym miejscu znajdziesz informacje o wnioskach o dostęp uprzywilejowany, sesjach z podwyższonymi uprawnieniami, wyrytych incydentach cyberbezpieczeństwo. Tu znajdzie się również ogólny przegląd aktywności użytkowników uprzywilejowanych.
 • Inwentarzu – tutaj znajdą się szeroki wachlarz informacji od szybkości procesora, wolnego miejsca na dysku, po wersje oprogramowania każdej aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.
 • Panelu z zatwierdzonymi lub odrzuconymi wnioskami – w tym miejscu znajdą się  zatwierdzone lub odrzucone wnioski o podwyższenie uprawnień uprzywilejowanych. Oprócz tego masz możliwość wyświetlenia wykresu przedstawiającego średni czas potrzebny na obsługę danego wniosku w Twojej firmie.
 • Panelu przedstawiającemu tendencje związane ze złośliwym oprogramowaniem – strona ta, zawiera mapę przedstawiającą lokalizacje adresatów złośliwych plików oraz statystyki związane z incydentami cyberbezpieczeństwa.
 • Stronie odpowiadającej m.in. na pytania – w który dzień tygodnia użytkownicy w systemie Twojej firmy najczęściej wymagają podwyższonych uprawnień? O jakiej porze dnia składają najwięcej wniosków?
 • Ustawieniach – wyświetlisz je w zależności od użytkownika lub danej aplikacji
 • Nowość w wersji 2.0 Admin By Request – panelu, gdzie znajdziesz informacje takie jak: data aktualizacji oraz incydenty w systemie firmie.

Pierwsze kroki

Jeżeli Twoja firma korzysta lub planuje korzystać z usługi Power BI służącej do wizualizacji danych, integracja, o której mowa w tym artykule jest właśnie dla Ciebie.

Pobierz instrukcję konfiguracji, aby dowiedzieć się jak to działa w praktyce.

5/5 - (1 vote)