monitorowanie-jak-robic-to-dobrze

Monitoring pracowników zdalnych – jak robić to dobrze? AKTUALIZACJA

Ponad rok temu opublikowaliśmy wpis na temat monitorowania pracowników zdalnych, w którym szeroko poruszaliśmy temat pracy w dobie pandemii. Był to okres pełen niepewności i zamieszania związanego z nagłą potrzebą przeniesienia niemal każdego obszaru ludzkiej działalności w cybeprzestrzeń. Mimo tego, że praca zdalna w ostatnich latach stawała się coraz powszechniejszą formą wypełniania zawodowych obowiązków – w Polsce temat ten budził liczne kontrowersje.

Teraz, gdy home office jest codziennością dla wielu ludzi, a większość firm i organizacji działa w takim trybie, można zwrócić uwagę na pewne różnice w postrzeganiu pracy zdalnej. Jakie zmiany zaszły?

Praca zdalna nie jest już tak dużym wyzwaniem

Przedsiębiorstwa przez ten czas przywykły do takiego trybu pracy, o czym świadczą statystyki. 68% pracodawców twierdzi, że efektywność podczas pracy zdalnej jest taka sama jak w przypadku stacjonarnej. Co więcej – według badań, duża część pracowników pozytywnie ocenia home office i chciałaby kontynuować wykonywanie obowiązków zawodowych w takim trybie. Po zorganizowaniu odpowiedniej strefy pracy w domu, mogą oni zyskać nie tylko czas, który poświęciliby na dojazdy do biura. Praca zdalna zapewnia im także swobodę i elastyczność.

Poszerzyła się świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa

Według “Raportu o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP”, wraz z przepisami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wzrosła ilość zgłoszeń incydentów, podczas gdy faktyczne zagrożenia stanowiły niewielką część tej liczby. Liderzy firm oraz pracownicy zdecydowanie świadomiej podchodzą do tematu IT Security i zdają sobie sprawę z tego, jakie działania mogą być ryzykowne dla systemu firmy – stąd taki gwałtowny wzrost komunikatów o możliwych atakach.

Pracownicy zdalni w liczbach i problemy związane z pracą zdalną

Praca zdalna łączy się warunkami domowymi, w których pracownicy mogą być rozpraszani przez inne obowiązki, a co za tym idzie – pracować mniej efektywnie. Mit niskiej efektywności takiego trybu wykonywania obowiązków został jednak obalony, a zarówno pracodawcy, jak i podwładni dostrzegli zalety trybu home office. Praca zdalna może być więc efektywna, ale wymaga to często wdrożenia rozwiązań technologicznych dostosowanych do firmy.

Jeśli chodzi o miejsce pracy – niewielka część osób zatrudnionych zdalnie, pracuje poza domem, korzystając z publicznych sieci wifi. Otwarta sieć łączy się z ryzykiem i umożliwia hakerom i cyberprzestępcom na dostęp do wiadomości e-mail lub uzyskanie danych dostępowych.

Pewien odsetek osób pracujących zdalnie, wykonuje swoje obowiązki poza granicami państwa, w którym znajduje się biuro. Jeśli dojdzie do wycieku danych osobowych mogą wystąpić trudności interpretacyjne co do tego, którego kraju przepisy należy zastosować.

Problemem jest także sporządzanie ewidencji czasu pracy w ramach home office. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów pozwalających na szczegółowe rozliczenie pracownika i naliczenie mu odpowiedniego wynagrodzenia. Zgodnie z Kodeksem Pracy, ewidencja powinna zawierać m.in. takie informacje jak: liczba przepracowanych godzin, czas rozpoczęcia oraz zakończenia pracy czy nadgodziny.

Pewne kwestie się nie zmieniają – w takim przypadku, podobnie jak ponad rok temu – z pomocą przychodzą programy do monitorowania komputera. Dzięki wdrożeniu do firmy takiego rozwiązania, z łatwością można egzekwować obowiązki i czas pracy podwładnych. Narzędzie to przyniesie korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale także dla pracownika. Gwarantuje pełną przejrzystość w przypadku rozliczania z przepracowanych godzin. Jest także rozwiązaniem pozwalającym na nadzorowanie aktywności pracownika i prewencję ryzykownych działań.

źródło: http://bakotech.at/news/remote-mitarbeiter%C3%BCberwachung-so-machen-sie-remote-arbeit-effektiv-und-sicher/

Monitorowanie komputerów – o czym nadal trzeba pamiętać?

Dobierz odpowiednie narzędzie

Niezbędne z pewnością okaże się wdrożenie narzędzia, które pozwoli na kompleksowe i bezpieczne monitorowanie aktywności pracowników w Twojej firmie. Przydatna jest na przykład możliwość sporządzania raportów czasu pracy, aktywności i nieaktywności pracownika, minut lub godzin spędzonych w danej aplikacji. Takie narzędzie powinno także chronić urządzenie przed niepożądanym działaniem ze strony cyberprzestępców lub nieświadomych zagrożenia pracowników.

Monitoruj zgodnie z prawem

Niezmiennie istotna pozostaje także kwestia prawna. Aby monitorowanie pracowników było zgodne z prawem, kontrolowanie ich aktywności nie może naruszać prywatności oraz godności osób, z którymi współpracujemy. Granica pomiędzy monitorowaniem komputera a szpiegowaniem, budzi kontrowersje i w żadnym wypadku nie można jej przekraczać. Aplikacje szpiegowskie wykorzystuje się w celu narażenia użytkownika na nieprzyjemności. Mowa na przykład o nielegalnej inwigilacji prywatnych danych osobowych. Działania te prowadzą do licznych nadużyć, które z pewnością są nieetyczne.

Poinformuj pracownika o kontroli urządzenia służbowego

Jest to bardzo ważny aspekt. Monitorowanie pracy zdalnej powinno ograniczać się do kontroli wykonywanych obowiązków. Informacja o monitoringu urządzenia może zostać przekazana np. w formie aneksu do umowy lub regulaminie firmy. Zgodnie z prawem (Przepis art. 22(3) Kodeksu pracy) – jest to kwestia, której nie można pominąć.

Ustaw powiadomienia o podejrzanych i niepożądanych działaniach.

Alerty w czasie rzeczywistym o możliwym naruszeniu zasad bezpieczeństwa, umożliwiają szybką reakcję na potencjalnie niebezpieczne incydenty. Prewencja zagrożeń jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż radzenie sobie z ich konsekwencjami.

Wyciągaj wnioski

Analiza kontrolowanych aktywności pomoże Ci i członkom Twojego zespołu we wdrożeniu zmian, które usprawnią działanie firmy. Monitorowanie urządzenia to korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale także dla pracowników. Pozwoli ono na efektywne zarządzanie firmą oraz usprawnienie czasu wykonywanych obowiązków, a także łatwe przeprowadzanie audytu wykonywanych czynności.

Ekran System jako narzędzie do monitorowania komputerów w Twojej firmie

Ekran System umożliwi Ci kontrolowanie pracy zdalnej i pozwoli na skuteczną ewidencję czasu pracy. Oprogramowanie ochroni kluczowe zasoby Twojej firmy przed niepożądanym działaniem ze strony cyberprzestępców lub nieświadomych zagrożenia pracowników.

Program posiada funkcję generowania raportów i statystyk. Jest to niezwykle istotna opcja, dostarczająca liderom firm wiele kluczowych informacji na temat aktywności użytkownika, jego czasu pracy oraz efektywności wykonywania obowiązków.

Oprócz tego – funkcja nagrywania sesji, umożliwi Ci prewencję potencjalnie ryzykownych działań oraz pozwoli na pomoc w przypadku problemu technicznego.

Monitorowanie komputerów – rób to dobrze

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat monitorowania aktywności i czasu pracy członków Twojego teamu – skontaktuj się z naszym zespołem Securivy. Możesz skorzystać z wersji próbnej oprogramowania Ekran System i przekonać się, że dobre praktyki kontrolowania zdalnych działań pracowników, nie muszą być wyzwaniem.

5/5 - (1 vote)