pam-co-to

PAM – czym jest i do czego służy?

Dostęp uprzywilejowany to termin używany do określenia dostępu do możliwości wykraczających poza zakres standardowego użytkownika. Odpowiednie nadzorowanie uprawnień uprzywilejowanych pozwala zabezpieczyć infrastrukturę IT organizacji, efektywnie kierować biznesem oraz zachować poufność wrażliwych danych i zasobów. Takie zarządzanie określa się właśnie terminem Privileged Access Management (PAM) i należy do jednego z fundamentalnych sposobów zabezpieczania systemu firmowego.

Czym jest PAM (Privileged Access Management)

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym to połączenie rozwiązań IT i technologii używanych do zabezpieczania, kontrolowania i monitorowania dostępu do krytycznych informacji i zasobów organizacji. Technologia PAM obejmuje szereg narzędzi do zarządzania hasłami, sesjami uprzywilejowanymi, kontroli urządzenia służbowego oraz przyznawania dostępu do aplikacji.

PAM oraz IAM – różnice

IAM (Identity & Access Management) oraz PAM (Privileged Access Management) są pojęciami często mylonymi, ponieważ spełniają funkcje dotyczące użytkowników, ich ról i dostępów. Obie technologie odpowiadają także za ochronę danych poprzez kontrolę dostępu do systemu. Czym się więc różnią?

PAM odpowiedzialne jest za ochronę użytkowników z uprawnieniami uprzywilejowanymi. Systemy IAM z kolei, umożliwiają identyfikację i kontrolę dostępu do sieci. Pozwalają one na zarządzanie tożsamością, co przekłada się na bezpieczeństwo korzystania z wszelkich zasobów przedsiębiorstwa.

Konta uprzywilejowane vs zwykłe konta użytkowników

Standardowi użytkownicy – mają ograniczone uprawnienia, takie jak: dostęp tylko do niektórych aplikacji lub możliwość korzystania z przeglądarki internetowej.

Konta użytkowników gości – goście posiadają mniejsze uprawnienia niż standardowi użytkownicy. Dostęp, ograniczony jest zazwyczaj do zdefiniowanych uprzednio aplikacji bądź przeglądania Internetu.

Konta superużytkowników – zapewniają dostęp i uprawnienia wykraczające poza standardowe możliwości.

Poświadczenia administratora mogą być wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do różnych zasobów firmy. Mogą być to m.in.:

 • Systemy krytyczne
 • Bazy danych, a wraz z nimi – możliwość kopiowania, modyfikowania wszelkich informacji tam przechowywanych
 • Aplikacje, dane uwierzytelniające dostęp do nich
 • Środowiska chmurowe

Biorąc pod uwagę szeroką skalę możliwości jakie ma użytkownik z uprawnieniami uprzywilejowanymi, zdobycie tych poświadczeń jest często głównym celem cyberprzestępców. Dzięki temu mogą oni uzyskać dostęp do najcenniejszych informacji i doprowadzić tym samym do naruszenia danych, czy ich kradzieży.

Zagrożenia związane z poświadczeniami administratora

Niekontrolowana eskalacja uprawnień – zjawisko, w ramach którego nieupoważniony użytkownik stopniowo otrzymuje coraz szerszy dostęp do systemu. Taki błąd prowadzi do poważnej luki w zabezpieczeniach systemu i naraża go na liczne ataki.

 1. Zagrożenia wewnętrzne – zdarzenie, w którym to pracownik wewnętrzny nieumyślnie lub umyślnie ujawnił istotne dane. Wiąże się to często z nieodpowiednimi praktykami pracy na komputerze. Motywem świadomego ataku wewnętrznego, może być konflikt na linii pracodawca – pracownik lub wewnętrzne zatargi między pracownikami. Konsekwencją jest wówczas przekazanie istotnych informacji firmowych konkurencji lub zniszczenie kluczowych danych.
 2. Brak przejrzystości w działaniach użytkowników uprzywilejowanych – wiąże się to z posiadaniem wspólnego konta administratora przez wszystkich użytkowników uprzywilejowanych. Często prowadzi to do nieporozumień i trudności w interpretacji problemu technicznego, czy potencjalnie ryzykownej sytuacji.
 3. Naruszenie wydajności operacyjnej – nadanie uprawnień administracyjnych wszystkim użytkownikom Twojego systemu firmowego może skutkować licznymi przestojami i niezgodnościami w infrastrukturze IT organizacji.

Dlaczego technologia PAM jest tak ważna?

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym pozwoli na pozbycie się powyższych problemów. Zapobiega ono rozproszeniu po infrastrukturze IT organizacji kont uprzywilejowanych, które stanową ryzykowne luki w systemie. PAM pozwala ograniczyć nadmierne przydzielanie uprawnień administratora. Wdrożenie takiego rozwiązania nie tylko minimalizuje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa, ale także umożliwia prostszą i szybszą interwencję w przypadku zagrożenia. Technologia ta, zapewnia także ochronę zarówno przed atakami zewnętrznymi, jak i zagrożeniami wewnętrznymi ze strony insiderów.

Podsumowując, wdrożenie technologii PAM do systemu Twojej firmy pozwoli na:

 • Ochronę poufnych danych
 • Zmniejszenie szansy na ataki osób trzecich
 • Uniknięcie nadużycia uprawnień
 • Nadanie tylko tych uprawnień, które są niezbędne do wykonania danych obowiązków
 • Objęcie zasadą najmniejszego uprzywilejowania (PoLP) każdego pracownika, bez względu na pozycję i długość stażu w firmie
 • Ochronę wszystkich zasobów oraz sieci
 • Zmniejszenie obszaru systemu, który mógł zostać zagrożony cyberatakiem
 • Zwiększenie wydajności operacyjnej poprzez ograniczenie problemów związanych z niezgodnością między aplikacjami

Technologia PAM – dla jakich firm?

Największy problem z zarządzaniem dostępem uprzywilejowanym mają duże firmy, liczące ponad stu czy dwustu pracowników. W takich organizacjach wręcz niezbędna jest automatyzacja tego procesu i wdrożenie narzędzia, które pozwoli na kontrolowanie przyznawania poświadczeń administratora.

Wbrew pozorom jednak, nawet niewielkie firmy potrzebują wsparcia ze strony technologii PAM. W każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości, niezbędna jest kontrola użytkowników z uprawnieniami administratora.

Dostęp uprzywilejowany w liczbach

statystyki-pam

Admin By Request jako nowa odsłona PAM

Admin By Request pozwoli Ci na zrezygnowanie z lokalnych uprawnień administratorów i umożliwi pełną kontrolę nad poświadczeniami uprzywilejowanymi. Narzędzie to, jest proste we wdrożeniu i zarządzaniu, gwarantuje szybkie i nieinwazyjne odebranie praw administratora wszystkim użytkownikom w Twojej firmie oraz nadawanie ich jedynie w stosownych momentach. Dzięki ABR możesz zabezpieczyć do 10 serwerów oraz 25 urządzeń z systemem Windows i macOS za darmo.

Admin By Request oferuje szereg funkcji, które pozwolą na elastyczną konfigurację i zdefiniowanie ustawień zarządzania dostępem uprzywilejowanym. W ten sposób możesz w pełni dostosować działanie narzędzia do potrzeb swojej firmy.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Admin By Request

Skontaktuj się z naszym zespołem, który przekaże Ci wszelkie materiały dotyczące technologii PAM oraz Admin By Request. Możesz rozpocząć testy już dziś i zagwarantować swojej firmie najlepsze rozwiązanie do zarządzania dostępem uprzywilejowanym.

4.9/5 - (7 votes)