zasada-least-privelage

Zarządzenie dostępem uprzywilejowanym – co warto wiedzieć?

Przeniesienie obowiązków zawodowych z biura do domów postawiło przed firmami wyzwanie zadbania o cyberbezpieczeństwo. Zarządzanie dostępem jest jednym z najważniejszych elementów zapobiegania wyciekom danych oraz zmian w krytycznych aplikacjach. Skuteczna ochrona środowiska pracy przed nadużyciami jest możliwa. Nowoczesne oprogramowanie pozwoli usprawnić zarządzanie kontami administracyjnymi i podnieść bezpieczeństwo wewnątrz organizacji.  

Co to jest Privilege Access Management (PAM)? 

PAM to szereg rozwiązań pomagających w kontrolowaniu, zarządzaniu i monitorowaniu uprzywilejowanego dostępu do krytycznych zasobów. Głównym celem Privilege Access Managment jest ograniczenie uprawnień użytkowników, co przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa firmy. Odpowiedzialne zarządzanie dostępem jest szczególnie ważne w dużych, szybko rozwijających się przedsiębiorstwach, ponieważ złożona struktura organizacji sprzyja przypadkowym lub umyślnym nadużyciom uprawnień przez użytkowników. 

Dlaczego kontrola PAM jest ważna? 

Privilege Access Management umożliwia zawężenie obszaru narażonego na ataki cyberprzestępców. Narzędzia ułatwiające zarządzanie kontami uprzywilejowanymi pozwalają zapobiegać oraz łagodzić skutki nadużyć lub zaniedbań. PAM jest zatem kluczowym elementem bezpieczeństwa wewnętrznego. To dzięki niemu możliwa jest ochrona kont, procesów oraz systemów – składających się na sukces prowadzonej działalności gospodarczej. 

Zasada najmniejszego uprzywilejowania – kontrola nad tym co niezbędne 

Istnieją reguły, których przestrzeganie chroni poufne informacje oraz zmniejsza obszary podatne na atak osób trzecich. Fundamentem procesów zapewniających ochronę przed nadużyciami jest Principle of Least Privilege (PoLP). Polega ona na nadaniu każdemu użytkownikowi systemu uprawnień, które są niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych. Zasada najmniejszego uprzywilejowania powinna być stosowana wobec każdego pracownika, bez względu na jego staż w firmie lub kwalifikacje techniczne. Tylko w ten sposób można właściwie chronić zasoby oraz sieć organizacji. 

Przyznawanie i cofanie uprawnień użytkownikom bywa problematyczne, zwłaszcza w organizacjach posiadających wiele punktów końcowych. Istnieją narzędzia umożliwiające zarządzanie dostępem z poziomu centralnej konsoli, co pozwala zoptymalizować ten proces i skuteczniej zadbać o bezpieczeństwo w firmie. 

Least Privilege czy biała lista? – postaw na intuicyjne rozwiązania 

Niektóre przedsiębiorstwa decydują się na wdrożenie białej listy, czyli zbioru czynności, które są dozwolone. Jeśli coś nie znajduje się na białej liście, automatycznie uznawane jest za zabronione.  Niezwykle trudno jest odgadnąć potrzeby użytkownika i zaplanować je z wyprzedzeniem, dlatego zarządzenie dostępem poprzez tworzenie szeregu uprawnień jest mało efektywne. Bieżące reagowanie na zapytania pracowników wymaga stałej interwencji zespołu IT oraz zakłóca komfort pracy działów w firmie.  

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym za pomocą dedykowanych narzędzi pozwala usprawnić proces przyznawania uprawnień. Po otrzymaniu prośby o zgodę na wykonanie konkretnej aktywności administrator udziela pozwolenia na jej dokonanie. Dzięki czemu przestrzeganie zasady najmniejszego uprzywilejowania nie angażuje nadmiernie zespołu IT oraz nie prowadzi do przestojów w pracy.  

Admin by Request – nowa jakość w bezpieczeństwie IT 

Konta pracowników posiadających dodatkowe uprawnienia to częste cele cyberprzestępców, dlatego dostęp do krytycznych zasobów firmy powinni mieć nieliczni. Admin by Request umożliwia zarządzanie uprawnieniami administratora lokalnego. Narzędzie jest intuicyjne, dlatego nie ma konieczności edukowania kadr i przeprowadzania skompilowanych procesów wdrożeniowych.  

Użytkownicy końcowi mogą zażądać uprawnień do przeprowadzenia konkretnej aktywności (np. Instalacji oprogramowania). Jest to szczególnie przydatne, gdy pracownik wykonuje swoją pracę zdalnie. Admin by Request daje możliwość bieżącego reagowania na potrzeby zespołu bez konieczności trwałego nadania przywilejów. Istnieje również opcja nadania uprawnień na określony czas, podczas którego użytkownik może korzystać z dostępów przysługujących lokalnemu administratorowi.  

Admin by Request pozwala nie tylko na nadawanie uprawnień pracownikom, którzy tego potrzebują. Program pozwala również na pełny wgląd w aktywność pracowników. Zapisy logowań oraz dane dotyczące tego, w jaki sposób z przyznanych uprawnień korzystają użytkownicy końcowi, umożliwiają zlokalizowanie nieodpowiedniego korzystania z wyższego uprzywilejowania. Monitorowanie aktywności na firmowych komputerach to także sposób na zmniejszenie przestrzeni do nadużyć oraz szansa na szybką reakcję w przypadku, gdy dostęp do konta użytkownika uzyskają osoby nieuprawnione. 

Twórcy Admin by Request zadbali również o rozwiązania, które pomagają zabezpieczyć firmy przed złośliwym oprogramowaniem. Częścią narzędzia jest 35 silników antywirusowych skanujących pliki, z których korzystają pracownicy. 

Prostota i usprawnienie zarządzania uprawnieniami lokalnego administratora sprawia, że Admin by Request należy do najszybciej rozwijających się rozwiązań PAM w branży. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby dowiedzieć się jak Admin by Request może pomóc Ci zadbać o bezpieczeństwo w Twojej firmie. 

5/5 - (3 votes)