Rozległa sieć komputerowa w firmie – WAN vs SD-WAN

Sieć komputerowa to w dużym uproszczeniu zbiór urządzeń połączonych ze sobą kanałem transmisyjnym. W istocie jest to jednak dużo szersze pojęcie, łączące w sobie szereg możliwości, funkcji, reguł i zasad. Ze względu na gwałtowny rozwój sieci komputerowych, jest ona elementem niemal każdej działalności biznesowej, od marketingu, przez produkcję, aż po księgowość. Sieci komputerowe znajdują szerokie zastosowanie także w szkolnictwie, szczególnie w dobie zdalnego nauczania. Dzięki temu uczniowie, studenci oraz nauczyciele mogą być w stałym kontakcie, a prowadzone zajęcia nie tracą na jakości, z uwagi na zakres dostępnych przez Internet opcji. Możliwość przesyłania danych przez sieć znacznie ułatwiła zdalną pracę oraz zmieniła sposób wymiany informacji w biznesie.

Do najbardziej popularnych sieci komputerowych należą:

– Personal Area Network (PAN)

– Local Area Network (LAN)

– Metropolitan Area Network (MAN)

– Wide Area Network (WAN)

– Wireless Local Area Network (WLAN)

– Virtual Private Network (VPN)

Znaczenie sieci komputerowych dla firm

W dzisiejszych czasach, w dobie pandemii, zarówno duże, jak i małe firmy silnie uzależnione są od szybkiej, wydajnej i przede wszystkim niezawodnej komunikacji przez Internet. Połączenie, w szczególności oddziałów, które z przyczyn naturalnych umiejscowione są w znacznej odległości od siebie, musi być stabilne i bezpieczne. Są to kluczowe dla przedsiębiorstw kwestie, które powinny charakteryzować sieć. Odpowiedzią w tej kwestii jest WAN – rozległa sieć komputerowa.

Rozległa sieć komputerowa WAN w roli głównej

Rozległa sieć komputerowa jest dwuwarstwową siecią łączącą urządzenia na większych obszarach geograficznych, poprzez zastosowanie specjalistycznych rozwiązań. W skrócie – system ten zapewnia komunikację na dalekie odległości, bez ograniczeń. Rozległa sieć komputerowa WAN stanowi więc możliwie największą znaną sieć. Jej celem jest także umożliwienie jak najliczniejszej liczbie komputerów jednoczesnego przesyłania pakietów.

Budowa sieci WAN

Tradycyjne systemy WAN składają się z urządzeń elektronicznych, zwanych switchami, zbudowanych z procesora, pamięci operacyjnej i urządzeń wejścia – wyjścia. Moduły te połączone są ze sobą łączami telekomunikacyjnymi. Interfejs jest z kolei podpinany do komputera lokalnego lub innego przełącznika pakietów.

Kiedy zwykle korzystamy z rozległej sieci komputerowej?

Sieci o takiej charakterystyce bardzo często znajdują zastosowania w firmach. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą z powodzeniem zapewnić sobie stabilne, bezpieczne i szybkie połączenie pomiędzy oddziałami położonymi w dużych odległościach od siebie. Sieci WAN wykorzystywane są ponadto do podłączenia kilku sieci LAN w jedną sieć.

Technologie sieci WAN – przeszłość i teraźniejszość

Możemy wyróżnić wiele standardów sieci WAN znajdujących zastosowanie w przeszłości jak i takich stosowanych do dnia dzisiejszego. Należą do nich:

ARPANET – jedna z pierwszych pakietowych sieci WAN, która w zamyśle miała łączyć akademickie i przemysłowe ośrodki badawcze. Była to jednak mało wydajna i wolna sieć, stała się za to pierwszym szkieletem Internetu;

X.25 – jedno z pierwszych rozwiązań WAN opracowane przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną. Z uwagi na wysoki koszt i niską wydajność komunikacji, szybko zostało zastąpione przez inne technologie WAN;

Frame Relay – jedna z technologii transportu danych na dużych odległościach, opracowana przez operatorów rozległych sieci telekomunikacyjnych. Zakłada ona przekazywanie danych w blokach o maksymalnym rozmiarze 8KB i stosowana jest głównie do łączenia segmentów LAN;

SMDS – jest usługą przekazywania danych na dużych odległościach, oferowaną przez operatorów telekomunikacyjnych i została zaprojektowana z myślą o dużych szybkościach transmisji;

ATM – rozwiązanie to, poza przekazywaniem danych, było przystosowane do transmisji sekwencji wizyjnych oraz głosu;

MPLS – wdrożenie tej technologii sprowadza się do uruchomienia dodatkowego oprogramowania – routera. Rozwiązanie może być używane do dostarczania szerokiej gamy usług – od IP VPN, do Metro Ethernet, a nawet usług optycznych;

ISDN – technika opracowana z myślą o dostarczaniu usług z większą przepływnością, niż było to możliwe w przypadku połączeń modemowych. Technologia sieci cyfrowej z integracją usług została jednak zastąpiona przez modemy kablowe oraz systemy komórkowe 3G, które – jak się później okazało – w rezultacie oferowały znacznie większą przepustowość.

Sieci definiowane programowo – przyszłość

Sieci definiowane programowo, czyli SD-WAN to przełom w wytwarzaniu, zarządzaniu i kontrolowaniu funkcjonalności sieci komputerowych. Od tradycyjnych sieci komputerowych różnią się, między innymi rozdziałem warstwy sterowania od warstwy danych. Dzięki temu możliwe jest zarządzanie niskopoziomowymi funkcjonalnościami sprzętu w sposób programowy, co pozwala na poprawę sterowania, automatyzacji i aranżacji zachowania sieci.

SD-WAN do obsługi sieci WAN w firmie

Sieć SD-WAN to sieć stworzona z myślą o zapewnieniu scentralizowanej łączności pomiędzy oddziałem głównym firmy, a jej filiami. Dzięki temu możliwa jest stała kontrola i diagnoza jakości ruchu aplikacyjnego, połączenia VPN, a także łączności do sieci Internet. Technologia ta ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw i organizacji – pozwala firmie na zoptymalizowanie dodatkowego połączenia z Internetem, gwarantując tym samym doskonałą przepustowość i bezpieczeństwo. SD-WAN łączy użytkownika z dowolną aplikacją, jednocześnie inteligentnie dobierając ścieżkę pod względem wydajności dla konkretnej aplikacji.

WAN vs SD-WAN – kluczowe różnice

Sieć SD-WAN – w przeciwieństwie do tradycyjnie pracujących sieci WAN, przesyłających wszelkie aplikacje za pomocą technologii MPLS – kieruje ruch bezpośrednio do idealnie dobranej ścieżki.

zalety-sd-wan

Okazuje się, że sieć WAN może w znaczny sposób utrudniać rozwój i silnie ograniczać potrzeby biznesowe firmy. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na szereg wad jakie posiada zastosowanie technologii WAN w przedsiębiorstwie:

 • Przełączanie awaryjne zależne jest od stanu łącza, co często powoduje kilkusekundowe przerwy w łączności;
 • Polityki i zasady zarządzania muszą być konfigurowane indywidualnie dla każdego urządzenia, aby zapewnić zgodność;
 • Skonfigurowanie nowych sieci wymaga zagospodarowania sporej ilości czasu;
 • Sieć WAN jest silnie uzależniona od centrów danych, które z kolei mają ograniczone możliwości obsługi połączeń;

Równocześnie, zastosowanie sieci SD-WAN przynosi wiele korzyści, szczególnie dla firm i przedsiębiorstw. Są to między innymi:

 • Niezależność w warstwie transportowej, które zapewnia obsługę wszelkich rodzajów połączeń;
 • Łatwość wdrożenia sieci SD-WAN, a także przejrzysta komunikacja i szereg usług oferowanych przez producentów technologii;
 • Optymalizacja aplikacji w czasie rzeczywistym, za sprawą wglądu w analizę. Pozwala to na możliwość stałej kontroli i planowania działań;
 • Zarządzanie w chmurze, które umożliwia uzyskanie pełnej elastyczności w łączeniu dowolnego firmowego użytkownika, z dowolną aplikacją, w obszarze chmury;

Szczególną uwagę należy zwrócić na bazującą na chmurze, architekturę sieci SD-WAN, która pozwala na udostępnianie aplikacji użytkownikom i urządzeniom bez ograniczenia bezpieczeństwa i wydajności. To innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie umożliwiające efektywne zarządzanie połączeniami i aplikacjami w obrębie firmy.

Untangle SD – WAN Router jako rozwiązanie dla firm

Narzędzie SD-WAN Router odpowiada za optymalizację sieci, poprzez zrównoważenie ruchu sieciowego, ale nie tylko. Jest to rozwiązanie niosące liczne korzyści i usprawnienia w firmie. Umożliwia zadbanie o bezpieczny dostęp do sieci firmowej i niezawodną łączność między biurami znajdującymi się daleko od siebie.

Jakie funkcje oferuje Untangle SD-WAN Router?

Łączność między oddziałami w różnej lokalizacji – zapewnia stałą relację pomiędzy oddalonymi od siebie oddziałami firmy, a tunel VPN umożliwi bezpieczne i łatwe połączenie punktów pracy z siecią korporacyjną;

Routing oparty na aplikacjach – za sprawą technologii Predictive Routing, SD-WAN wspomaga optymalizację sieci, a także wpływa na poprawę bezpieczeństwa poprzez wykrywanie potencjalnych zagrożeń;

Optymalizacja sieci WAN – wydajność łącza jest na najwyższym poziomie. Dzięki temu wewnątrz infrastruktury firmowej zapewniony jest QoS;

Scentralizowane zarządzanie w chmurze – możliwość kompleksowego zarządzania siecią oraz wszystkimi wdrożeniami, przy pomocy konsoli zarządzania Untangle Command Center;

Zero – Touch Provisioning – pozwala na natychmiastowe wdrożenie Untangle SD-WAN Router w firmie. Wystarczy uruchomić urządzenie i podłączyć do sieci, a wszystkie potrzebne ustawienia zostaną pobrane automatycznie;

Wbudowany firewall – zapewni firmie optymalny poziom zabezpieczeń, filtrację aplikacji, adresów URL i ograniczenie podejrzanego ruchu sieciowego;

Funkcja Threat Prevention – funkcja, która blokuje ruch sieciowy wysokiego ryzyka. Odwiedzane przez użytkowników strony internetowe są stale analizowane w celu wykluczenia spamu, złośliwych, szpiegujących programów, czy cyberataków.

SD-WAN Router w Twojej firmie

Dostosowanie rozwiązania Untangle SD-WAN Router do infrastruktury IT w Twojej firmie jest wyjątkowo łatwe z uwagi na dwa możliwe sposoby wdrożenia:

 • Dedykowane urządzenie eSeries, które wystarczy podłączyć do sieci i skonfigurować;
 • Aplikacja w wirtualnym środowisku.

Korzyści takiego rozwiązania w przedsiębiorstwie

 1. Optymalne wykorzystanie połączenia internetowego – jest to szczególnie ważna kwestia dla firm. SD-WAN inteligentnie zarządza ruchem sieciowym, aby połączenie było stale odciążone;

2. Obniżenie kosztów – dzięki prostej formie wdrożeń, każda firma może pozwolić sobie na poprawę wydajności Internetu, nie przeprowadzając kosztowych modernizacji sieciowych oraz nie zatrudniając dodatkowych specjalistów IT;

3. Bezpieczna praca – technologia SD-WAN korzysta z wbudowanej zapory sieciowej, dzięki czemu przepływ danych jest nie tylko szybki, ale też bezpieczny;

4. Niezawodność – stabilne połączenie z Internetem jest kluczową kwestią dla przedsiębiorców, szczególnie w dobie zdalnej pracy i homeoffice. Dzięki SD-WAN nie trzeba się martwić o spowolnienie działania aplikacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o narzędziu Untangle SD-WAN Router, zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronie.

3.7/5 - (3 votes)