Wersja 7.0 Ekran System już dostępna!

Rozwijające się możliwości technologiczne, zbieranie wniosków na podstawie doświadczeń użytkownika oraz stałe podążanie za poprawą efektywności biznesowej to trzy kluczowe czynniki napędzające ciągłą ewolucję Ekran System.

Ekran System 7.0 to najnowsza oraz najbogatsza dotychczasowa wersja tego oprogramowania. Każde nowe usprawnienie zostało opracowane jako odpowiedź na pojawiające się potrzeby klientów.

Co znajdziesz w najnowszej wersji oprogramowania Ekran System?

  • 100-procentowe dopasowanie do różnych potrzeb organizacji
  • Elastyczny schemat licencjonowania
  • Wysoka dostępność, ciągła optymalizacja wydajności
  • Obsługa środowiska multi-tenant
  • Zachowanie równowagi między monitorowaniem a prywatnością użytkowników

Oparta na rozwoju technologii ewolucja Ekran System

Wersja 7.0 Ekran System zapewnia udoskonalone monitorowanie – zoptymalizowany interfejs oraz dodatkowe filtry przeszukiwania nagrań umożliwią skrócenie czasu poświęcanego na wykrywanie i badanie incydentów cyberbezpieczeństwa.

Zachowanie prywatności monitorowanych pracowników – prywatne dane użytkowników są chronione przed każdym mającym dostęp do Konsoli Zarządzania Ekran System, za pomocą ukrywania i zaciemniania tego typu informacji. Opcja ujawnienia wyświetlanych danych konkretnego użytkownika jest dostępna wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu.

Integracja z narzędziem Microsoft Power BI – dzięki integracji Ekran System z Power BI, możesz wygodnie importować oraz prezentować dane dotyczące czasu aktywności, nieaktywności pracowników, ich produktywności, a także statystyk uruchamianych aplikacji lub wybieranych adresów URL.

Rozwój funkcjonalności w przypadku firm z rozbudowaną infrastrukturą IT – w wersji Enterprise Ekran System

Dzięki nowym funkcjom oferowanym przez Enterprise Edition ułatwiono wdrożenie Ekran System w środowiskach o rozbudowanej infrastrukturze IT. Zoptymalizowana wydajność wraz z intuicyjnym panelem zarządzania oraz dostępnymi funkcjami sprawiają, że Ekran System w wersji 7.0 jest jeszcze bardziej niezawodnym rozwiązaniem do monitorowania i zarządzania dostępem.

Tryb wysokiej dostępności (High Availability) – skorzystaj z w pełni skalowalnego schematu wdrożeń Ekran System i pracuj na wielu instancjach Application Server zainstalowanym na różnych węzłach w klastrze pracy awaryjnej firmy Microsoft. Umożliwi to zrównoważenie obciążenia danych wysyłanych do serwerów aplikacji przez agentów Ekran System oraz pozwoli na zachowanie integralności danych w przypadku, gdy jakakolwiek instancja zostanie przełączona w tryb offline. Ekran System skorzysta wówczas z zapasowego serwera do procesu remediacji po awarii.

Tryb równoważenia (Load Balancing) – stale optymalizuj wydajność wdrożeń, automatycznie rozdzielając obciążenie na wiele instancji serwera aplikacji. W trybie tym, system automatycznie decyduje, z którym serwerem połączyć agentów. Ekran System może współpracować z modułami równoważenia różnych dostawców.

Tryb multi-tenant – monitoruj, kontroluj i zarządzaj dostępem w geograficznie rozdzielonych biurach oraz niezależnych departamentach. Ten rodzaj wdrożenia pozwala wielu firmom działań w jednym środowisku Ekran System. Dane każdej firmy są całkowicie niezależne i niedostępne dla innych.

Panel Master – z poziomu jednego miejsca masz możliwość przeglądania sesji ze wszystkich punktów końcowych. Miejsce to łączy dane ze wszystkich serwerów Ekran System Application lub wdrożeń w jednym interfejsie użytkownika.

Ulepszony interfejs użytkownika

Usprawnienia interfejsu zostały wdrożone jako odpowiedź na potrzeby klientów Ekran System, a dokładniej 250 konkretnych opinii zebranych jako feedback. Wzięto pod uwagę wszystkie informacje oraz preferencje, które są najistotniejsze dla użytkowników.

Wprowadzono między innymi nowe pulpity nawigacyjne, które umożliwiają wyświetlanie raportów w oparciu o wybrane opcje – na przykład role użytkowników.

Darmowe testy Ekran System

Jeśli jesteś zainteresowany przetestowaniem oprogramowania Ekran System, możesz to zrobić całkowicie za darmo. Odwiedź stronę Ekran System, aby dowiedzieć się więcej. Oferujemy wsparcie na każdym etapie wdrożenia oraz w zakresie obsługi programu.

5/5 - (5 votes)