Wyciek danych w firmie – jak zapobiec?

W świecie upowszechniającej się cyfryzacji i digitalizacji, firmy powinny być świadome potencjalnego ryzyka wycieku danych. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, przedsiębiorstwa powinny podejmować kroki w celu zabezpieczenia poufnych informacji i danych swoich klientów. Wdrożenie skutecznego systemu ochrony zasobów jest niezbędne, aby uniknąć kosztownego i szkodliwego naruszenia wrażliwych informacji. Jak zaplanować odpowiednie kroki? Jak chronić firmę przed wyciekiem danych?  

Co może być powodem wycieku danych?

Hakerzy często wykorzystują niepoprawne praktyki bezpieczeństwa IT lub luki w systemach firmowych, aby uzyskać dostęp do wrażliwych danych. Ich techniki opierają się między innymi na wykorzystaniu phishingu lub uzyskania danych autoryzacyjnych. W ten sposób mogą oni niezauważalnie wykradać dane firmowe, wirtualnie podając się za pracownika firmy. 

Główną przyczyną wycieku danych nie są jednak wyłącznie ataki hakerskie. Za większość szkód związanych z utratą danych odpowiadają pracownicy wewnętrzni. Podejmują oni niszczycielskie działania świadomie – motywowani chęcią zemsty lub zysków finansowych, bądź nieświadomie – podążając za niepoprawnymi praktykami pracy w cyberprzestrzeni.  

Konsekwencje wycieku danych w firmie

Naruszenie danych firmowych może przybierać różne formy, od kradzieży danych uwierzytelniających lub nieautoryzowanego użycia oprogramowania, po przejęcie bazy danych. Niezależnie od formy ataku, tego typu incydenty znacznie wpływają na zaufanie klientów. Odbudowanie nadszarpniętego wizerunku nie jest prostym zadaniem i bardzo możliwe, że nie organizacja nie odzyska dobrej reputacji. 

Firma, w której doszło do wycieku danych będzie musiała liczyć się ze stratami finansowymi obejmującymi koszty remediacji oraz kary związane z niespełnieniem wymogów cyberbezpieczeństwa. Dotkliwe więc mogą się okazać także konsekwencje prawne. 

Firmy powinny upewnić się, że dysponują technologią i zabezpieczeniami, które zapewnią maksymalną ochronę poufnych danych swoich klientów.  

wyciek-danych

Sposoby ochrony przed wyciekiem danych

Istotne jest opracowanie strategii ochrony przed naruszeniem danych, a także zaplanowanie działań w przypadku potencjalnego ataku. Istnieje wiele rozwiązań, które pozwolą w mniejszym lub większym stopniu zabezpieczyć zasoby organizacji. Należą do nich systemy szyfrujące lub programy do zarządzania dostępem oraz tożsamością, a także narzędzia pozwalające na wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego. Technologie zabezpieczające przed naruszeniem lub utratą danych firmowych określane są mianem Data Loss Prevention (DLP).  

Najbardziej kompleksowym rozwiązaniem w tym przypadku okaże się program monitorujący aktywność użytkowników, mających dostęp do najbardziej wrażliwych zasobów. Dzięki temu będziesz miał stałą kontrolę nad zakresem dostępu do informacji firmowych. Do takich narzędzi należy Ekran System – oprogramowanie do zarządzania ryzykiem wewnętrznym w organizacjach.  

Ekran System – program chroniący dane w przedsiębiorstwie

Ekran System przeznaczony jest dla administratorów systemowych i IT do monitorowania, analizowania i audytowania aktywności użytkowników. Program umożliwia pracownikom ds. bezpieczeństwa szybko wykrywać podejrzane działania, analizować zagrożenia i zapobiegać utracie danych. Ekran System zapewnia wiele narzędzi pozwalających na kontrolę zasobów, monitorowanie aktywności użytkowników, niezależnie od ich poziomu uprawnień, a także rozwiązania do zarządzania powiadomieniami i alertami w przypadku potencjalnych incydentów.  

Program jest zgodny z unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).  

Alerty i powiadomienia w Ekran System

Jest to jedna z głównych funkcji programu Ekran System. Alerty w czasie rzeczywistym pozwalają na szybką odpowiedź na incydenty zagrażające bezpieczeństwu IT w firmie. Powiadomienia są w pełni konfigurowalne. Oznacza to, że możesz dowolnie dostosować ich wywołanie, na podstawie parametrów takich jak:  

  • Nazwy użytkowników  
  • Nazwy aplikacji  
  • Tytuły okien 
  • Odwiedzane adresy URL  
  • Rodzaje i grupy podłączonych urządzeń USB  
  • Naciśnięte klawisze 
  • Wprowadzane komendy  

Wywołane alerty trafią do dziennika audytu Ekran System i zostaną wyświetlone w raporcie, oznaczone odpowiednim kolorem reprezentującym poziom ryzyka. Ułatwi to późniejszą analizę działań pracowników w infrastrukturze IT Twojej firmy.  

Zabezpiecz firmę przed wyciekiem danych

Wycieki danych stanowią poważne zagrożenie dla firm, niezależnie od ich wielkości. Podjęcie odpowiednich kroków, takich jak wdrożenie narzędzi monitorujących, systemów kontroli i szyfrowania danych pozwoli zmniejszyć ryzyko naruszenia danych. Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, warto stworzyć zasady oraz omówić procedury określające sposoby wykorzystania danych oraz uzyskiwania dostępu do nich.  

Nie bagatelizuj kwestii bezpieczeństwa IT w firmie. Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o najlepszych rozwiązaniach, dostosowanych do Twojego przedsiębiorstwa. Konsultacje są darmowe – wystarczy, że wypełnisz formularz i wybierzesz odpowiadającą Ci datę.  

5/5 - (1 vote)