Wyciek danych z firmy

W świecie upowszechniającej się cyfryzacji i digitalizacji, firmy powinny być świadome potencjalnego ryzyka wycieku danych. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, przedsiębiorstwa powinny podejmować kroki w celu zabezpieczenia poufnych informacji i danych swoich klientów. Wdrożenie skutecznego systemu ochrony zasobów jest niezbędne, aby uniknąć kosztownego i szkodliwego naruszenia wrażliwych informacji. Jak zaplanować odpowiednie kroki? Jakie konsekwencje może przynieść wyciek danych? Jak się chronić?  

Co może być powodem wycieku danych?

Hakerzy często wykorzystują niepoprawne praktyki bezpieczeństwa IT lub luki w systemach firmowych, aby uzyskać dostęp do wrażliwych danych. Ich techniki opierają się między innymi na wykorzystaniu phishingu lub uzyskania danych autoryzacyjnych. W ten sposób mogą oni niezauważalnie wykradać dane firmowe, wirtualnie podając się za pracownika firmy. 

Główną przyczyną wycieku danych nie są jednak wyłącznie ataki hakerskie. Za większość szkód związanych z utratą danych odpowiadają pracownicy wewnętrzni. Podejmują oni niszczycielskie działania świadomie – motywowani chęcią zemsty lub zysków finansowych, bądź nieświadomie – podążając za niepoprawnymi praktykami pracy w cyberprzestrzeni.  

Oto kilka przykładów zagrożeń wewnętrznych:

Nieuczciwi pracownicy

Pracownicy mający dostęp do poufnych danych mogą działać w sposób nieetyczny lub celowo naruszać zasady bezpieczeństwa w celu wycieku lub wykorzystania tych informacji. Mogą to być zarówno obecni, jak i byli pracownicy.

Błąd ludzki

Pracownicy nieświadomie mogą popełniać błędy, które prowadzą do wycieku danych i wbrew pozorom mogą być najsłabszym ogniwem. Może to obejmować wysyłanie informacji na niewłaściwe adresy e-mail, utratę urządzeń przenośnych zawierających wrażliwe dane lub nieprawidłowe zarządzanie hasłami i poufnymi informacjami.

Brak świadomości i szkoleń

Brak odpowiedniego szkolenia pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji może prowadzić do nieumyślnego ujawnienia danych. Pracownicy mogą być nieświadomi zagrożeń związanych z phishingiem, oszustwami lub niebezpiecznymi praktykami, takimi jak używanie słabych haseł.

Przywileje dostępu

Niewłaściwe zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych może prowadzić do przypadkowego lub celowego ujawnienia informacji. Jeśli pracownik posiada zbyt szerokie uprawnienia, może mieć dostęp do danych, do których nie powinien mieć dostępu.

Brak monitorowania i kontroli

Nieefektywne monitorowanie aktywności pracowników może utrudniać wykrycie podejrzanych działań. Brak systemów kontroli i audytu może sprawić, że organizacja będzie narażona na wycieki danych, które pozostaną niezauważone przez długi czas.

wyciek-danych-powody

Kto może paść ofiarą wycieku danych?

Wyciek danych może dotknąć szeroki zakres podmiotów, zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Każdy, kto przechowuje przetwarza lub udostępnia poufne informacje, może stać się potencjalną ofiarą. Firmy z różnych sektorów i branż, takie jak banki, instytucje finansowe, firmy technologiczne, organizacje medyczne są szczególnie narażone na ryzyko wycieku danych. Klienci, których dane dotyczą, również mogą zostać bezpośrednio dotknięci.

Ważne jest, aby zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze podejmowały odpowiednie środki ostrożności i działania mające na celu ochronę danych osobowych i informacji poufnych. Wszystko po to, aby zmniejszyć wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Złodziej nie musi Ci kraść pieniędzy, wystarczą mu Twoje dane

W dzisiejszej cyfrowej erze, gdzie dane są niezwykle cenne, złodziejstwo nie musi ograniczać się jedynie do fizycznych przedmiotów czy pieniędzy. Wielu przestępców zdaje sobie sprawę z wartości, jaką posiadają dane osobowe i wrażliwe informacje. Dlatego też, zamiast kraść pieniądze bezpośrednio, koncentrują się na pozyskiwaniu i wykorzystywaniu danych.

Złodziej może wykorzystać skradzione dane do różnych celów, takich jak kradzież tożsamości, oszustwa finansowe, wyłudzenia, szantaż czy nawet szpiegostwo przemysłowe. Dlatego niezwykle istotne jest, aby chronić swoje dane osobowe i informacje poufne, takie jak: numery PESEL, imiona, nazwiska, adres nieruchomości, ponieważ mogą one posłużyć jako cenny surowiec dla osób o złych intencjach.

Wyciek danych może mieć poważne konsekwencje dla osób fizycznych i firm, zarówno finansowe, jak i reputacyjne. Dlatego niezależnie od tego, czy jesteśmy jednostkami czy przedsiębiorstwami, musimy podejmować środki ostrożności i działać proaktywnie, aby chronić nasze dane przed złodziejami, którzy zechcą je wykorzystać w nieuczciwy sposób.

Konsekwencje wycieku danych w firmie

Naruszenie ochrony danych osobowych może przybierać różne formy, od kradzieży danych uwierzytelniających lub nieautoryzowanego użycia oprogramowania, po przejęcie bazy danych. Ryzyko naruszenia praw jest ogromne. Niezależnie od formy ataku, tego typu incydenty znacznie wpływają na zaufanie klientów. Odbudowanie nadszarpniętego wizerunku nie jest prostym zadaniem i bardzo możliwe, że nie organizacja nie odzyska dobrej reputacji. 

Straty finansowe oraz wizerunkowe

Firma, w której doszło do wycieku danych będzie musiała liczyć się ze stratami finansowymi obejmującymi koszty remediacji oraz kary związane z niespełnieniem wymogów cyberbezpieczeństwa. Dotkliwe więc mogą się okazać także konsekwencje prawne. Naruszenie danych osobowych może spowodować osłabienie reputacji firmy oraz utratę zauafania. Warto przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem każdy administrator danych jest zobowiązany do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy naruszenie stwarza prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Dodatkowo, ważne jest także poinformowanie osób, których dane dotyczą. Zgodnie z definicja wskazaną w RODO „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

Firmy powinny upewnić się, że dysponują technologią i zabezpieczeniami, które zapewnią maksymalną ochronę poufnych danych swoich klientów.  

wyciek-danych

Wyciek danych – sposoby ochrony

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) definiuje podstawowe zasady, jakie wiążą się z przechowywaniem danych.

Istotne jest opracowanie strategii ochrony przed naruszeniem danych, a także zaplanowanie działań w przypadku potencjalnego ataku. Istnieje wiele rozwiązań, które pozwolą w mniejszym lub większym stopniu zabezpieczyć zasoby organizacji. Należą do nich systemy szyfrujące lub programy do zarządzania dostępem oraz tożsamością, a także narzędzia pozwalające na wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego. Technologie zabezpieczające przed naruszeniem lub utratą danych firmowych określane są mianem Data Loss Prevention (DLP).  

ochrona-danych

Rozwiązanie monitorujące aktywność użytkowników

Najbardziej kompleksowym rozwiązaniem w tym przypadku okaże się program monitorujący aktywność użytkowników, mających dostęp do najbardziej wrażliwych zasobów. Dzięki temu będziesz miał stałą kontrolę nad zakresem dostępu do informacji firmowych. Do takich narzędzi należy Ekran System – oprogramowanie do zarządzania ryzykiem wewnętrznym w organizacjach.  

Ważnym elementem wdrażania i utrzymywania systemu ochrony danych osobowych są także szkolenia z zakresu ochrony informacji oraz edukowanie swoich pracowników w tym obszarze.

Czy ochrona danych jest droga?

Ochrona przed wyciekiem danych osobowych przesyłanych między systemami, może wymagać pewnych inwestycji, ale koszty związane z takimi działaniami zazwyczaj są znacznie niższe niż potencjalne straty wynikające z wycieku danych. Wydatki związane z zabezpieczeniami cyfrowymi i ochroną danych są inwestycją w bezpieczeństwo i wizerunek firmy. Warto zauważyć, że koszty związane z wyciekiem danych obejmują nie tylko ewentualne kary finansowe i straty finansowe związane z remediacją, ale także koszty związane z utratą zaufania klientów, stratą reputacji i możliwością utraty konkurencyjności na rynku.

Koszty naruszenia ochron danych osobowych

Koszty związane z ochroną przed naruszeniem, jakim jest wyciek danych są zależne od wielu czynników, takich jak rodzaj i rozmiar firmy, branża, rodzaj danych przechowywanych oraz wymogi regulacyjne. Istnieje wiele dostępnych narzędzi i rozwiązań, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i budżetu przedsiębiorstwa.

Warto pamiętać, że koszty wycieku danych mogą być ogromne, zarówno pod względem finansowym, jak i reputacyjnym. Dlatego inwestycja w odpowiednie środki ochrony danych osobowych jest zazwyczaj uzasadniona i może pomóc w uniknięciu poważnych konsekwencji związanych z wyciekiem danych.

Ekran System – program chroniący dane w przedsiębiorstwie

Ekran System przeznaczony jest dla administratorów systemowych i IT do monitorowania, analizowania i audytowania aktywności użytkowników. Program umożliwia pracownikom ds. bezpieczeństwa szybko wykrywać podejrzane działania, analizować zagrożenia i zapobiegać utracie danych. Ekran System zapewnia wiele narzędzi pozwalających na kontrolę zasobów, monitorowanie aktywności użytkowników, niezależnie od ich poziomu uprawnień, a także rozwiązania do zarządzania powiadomieniami i alertami w przypadku potencjalnych incydentów. Dzięki Ekran System, Twoje dane mogą być bezpieczne.

Program jest zgodny z unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i spełnia obowiązki związane z naruszenie ochrony danych osobowych.

Alerty i powiadomienia w Ekran System

Jest to jedna z głównych funkcji programu Ekran System. Alerty w czasie rzeczywistym pozwalają na szybką odpowiedź na incydenty zagrażające bezpieczeństwu IT w firmie. Powiadomienia są w pełni konfigurowalne. Oznacza to, że możesz dowolnie dostosować ich wywołanie, na podstawie parametrów takich jak:  

  • Nazwy użytkowników  
  • Dane dotyczące otwartych okien 
  • Tytuły okien 
  • Odwiedzane adresy URL  
  • Rodzaje i grupy podłączonych urządzeń USB  
  • Dane dotyczące naciśniętych klawiszy
  • Wprowadzane komendy  

Wywołane alerty trafią do dziennika audytu Ekran System i zostaną wyświetlone w raporcie, oznaczone odpowiednim kolorem reprezentującym poziom ryzyka. Ułatwi to późniejszą analizę działań pracowników w infrastrukturze IT Twojej firmy.  

Zabezpiecz firmę przed wyciekiem danych

Wyciek danych stanowi incydent bezpieczeństwa i jest poważnym zagrożeniem dla firm, niezależnie od ich wielkości. Podjęcie odpowiednich kroków, takich jak wdrożenie narzędzi monitorujących, systemów kontroli i szyfrowania danych jest konieczne i pozwoli zmniejszyć ryzyko naruszenia danych. Odpowiednie zabezpieczenie systemów informatycznych jest więc kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, warto stworzyć zasady oraz omówić procedury określające sposoby wykorzystania danych oraz uzyskiwania dostępu do nich, tak aby pozostały bezpieczne.

Nie bagatelizuj kwestii bezpieczeństwa IT w firmie. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań nie musi być skomplikowanym zadaniem. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania – skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o najlepszych rozwiązaniach, dostosowanych do Twojego przedsiębiorstwa i chroń swoje dane. Konsultacje są darmowe – wystarczy, że wypełnisz formularz i wybierzesz odpowiadającą Ci datę.  

5/5 - (3 votes)