monitorowanie-czasu-pracy-na-komputerze

Monitorowanie czasu pracy na komputerze

Ewidencja czasu pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów pozwalających na szczegółowe rozliczenie pracownika i naliczenie mu odpowiedniego wynagrodzenia. Jest to niezmiernie istotne, w dobie pracy zdalnej, kiedy wiele obszarów ludzkiej działalności przeniosło się ze świata rzeczywistego do cyberprzestrzeni.

Praca zdalna stanowi poważne wyzwanie logistyczne i zmusza do przemyślenia istotnej kwestii – jak zadbać o egzekwowanie obowiązków pracowniczych w dobie pandemii? Jak podejść do planowania obowiązków w takich warunkach i jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy zdalnej a Kodeks Pracy

Zgodnie z kodeksem ewidencja czasu pracy powinna zawierać takie informacje jak:

 • liczba przepracowanych godzin oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczba przepracowanych godzin w porze nocnej,
 • liczba przepracowanych nadgodzin,
 • liczba przepracowanych godzin w dni wolne od pracy,
 • pełnione dyżury,
 • wykorzystany urlop,
 • zwolnienia od pracy,
 • usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Według Kodeksu Pracy – obowiązki w trybie home office powinny być wykonywane w określonych godzinach. Dlatego tak ważna jest weryfikacja rzeczywistego poświęcenia się przydzielonym zadaniom i monitorowanie czasu pracy.

Monitorowanie czasu pracy na komputerze – korzyści dla właściciela firmy oraz pracownika

Pandemia koronawirusa sprawia, że pracodawcy stale szukają nowych sposobów na zarządzanie firmą. Monitorowanie aktywności pracowników za pomocą narzędzi do tego przeznaczonych, jest jednym ze sposobów egzekwowania obowiązków i czasu pracy podwładnych.

Przedstawiciele firm, którzy zdecydowali się na wdrożenie monitoringu urządzeń do infrastruktury IT przedsiębiorstwa, mogą czerpać korzyści, takie jak:

 • Możliwość weryfikacji przepracowanych godzin,
 • Łatwe przeprowadzenie audytu wykonywanych czynności,
 • Możliwość pomocy zdalnej i rozwiązywania powstałych problemów,
 • Efektywne zarządzanie firmą.

Szereg korzyści jest zauważalny nie tylko przez lidera firmy, a także pracownika objętego monitoringiem.

Użytkownik, którego praca na urządzeniu jest kontrolowana, również może czerpać benefity z tego procesu:

 • Ma możliwość porządkowania, kontrolowania własnej pracy,
 • Może usprawnić czas wykonywanych obowiązków poprzez analizę zarejestrowanych działań,
 • Gwarantuje sobie pełną przejrzystość w przypadku rozliczania z przepracowanych godzin.

Granica między monitorowaniem czasu pracy a szpiegowaniem użytkownika

Monitorowanie aktywności i czasu pracy użytkowników na urządzeniach jest wciąż bardzo kontrowersyjnym tematem. Dla wielu jest to odpowiednik szpiegowania pracowników.

Jaka jest granica pomiędzy tymi określeniami?

Kontrola służbowego komputera pozwala nie tylko na weryfikację czasu pracy. Jest to także gwarancja bezpiecznych warunków do wykonywania obowiązków na urządzeniu i niesie ze sobą szereg innych korzyści. Monitorowanie aktywności na komputerze to także jeden ze sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze infrastruktury IT, jej ochronę przed cyberatakami i hakerami. Umożliwia też prewencję potencjalnie groźnych dla systemu działań.

Ekran System – program do monitorowania aktywności użytkowników i czasu ich pracy

Ekran System stanowi odpowiedź na wyzwania pracy zdalnej, umożliwiając skuteczną ewidencję czasu pracy oraz chroniąc kluczowe zasoby przed niepożądanym działaniem ze strony cyberprzestępców lub nieświadomych zagrożenia pracowników.

Oprogramowanie posiada funkcję generowania raportów i statystyk. Jest to niezmiernie istotna opcja, dostarczająca liderom firm wiele kluczowych informacji na temat aktywności użytkownika, jego czasu pracy oraz efektywności wykonywania obowiązków.

monitorowanie-pracownikow

Wygenerowane przez Ekran System dokumenty dostarczają m. in. takie informacje jak:

 • Podsumowanie wszystkich aplikacji używanych przez określonych użytkowników, w zdefiniowanym przedziale czasu,
 • Okres czasu, w którym dane aplikacje były używane,
 • Czas logowania się użytkowników do komputerów,
 • Aktywność poza standardowymi godzinami pracy,
 • Całkowity czas spędzony na serwerze.
aktywnosc-czas-pracy

Co jeszcze umożliwia oprogramowanie Ekran System?

 1. Eksport nagranego pliku wideo z sesją aktywności użytkownika – plik z zarejestrowaną sesją zawiera liczne metadane, które pomagają w późniejszej analizie.
 2. Nagrywanie sesji offline – program umożliwia rejestrację sesji RDP także w przypadku zerwania połączenia sieciowego z serwerem. Oprogramowanie będzie kontynuowało nagrywanie w trybie offline, a po odzyskaniu połączenia – wyśle wszelkie dane do serwera.
 3. Nagrywanie sesji użytkowników z każdym poziomem uprawnień.

Ewidencja czasu pracy jest obowiązkiem, który często wymaga zastosowania narzędzia umożliwiającego weryfikację czasu poświęconego na wykonywanie obowiązków. Ekran System to odpowiedź w tej kwestii oraz program łączący w sobie funkcje monitorowania czasu pracy i ochrony kluczowych zasobów przed nielegalnymi działaniami ze strony cyberprzestępców.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat monitorowania czasu pracy podwładnych w Twojej firmie, a także kontrolowania ich aktywności na komputerze – skontaktuj się z naszym zespołem Securivy. Możesz skorzystać z wersji próbnej oprogramowania Ekran System i przekonać się, że ewidencjonowanie obowiązków i monitorowanie czasu pracy nie musi być wyzwaniem.

5/5 - (1 vote)