shadowIT

Shadow IT – czym jest i jak się przed tym zabezpieczyć?

Administratorzy zwykle nie mają kontroli nad wykorzystywanymi przez użytkowników systemu aplikacjami. Osoby odpowiadające za firmowe bezpieczeństwo IT, nie zdają sobie sprawy z powszechnego zjawiska, kryjącego się pod nazwą shadow IT. W tym artykule powiemy czym jest shadow IT oraz jak sobie z nim poradzić.

Co to jest shadow IT?

Jest to zjawisko polegające na instalowaniu oraz korzystaniu przez pracowników z aplikacji lub oprogramowania, które nie zostały uprzednio zatwierdzone przez pracodawcę czy dział bezpieczeństwa IT. Shadow IT dotyczy także rozwiązań chmurowych. Pracownicy nie muszą więc instalować programu na firmowym komputerze, żebyśmy mogli mówić o tytułowym zjawisku.

Intencje pracowników zwykle są dobre, lecz fatalne w skutkach – chcąc usprawnić swoją pracę, użytkownik nieświadomie ściąga na urządzenie niezweryfikowany program lub aplikacje i w ten sposób stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa cyfrowego firmy.

Zagrożenia związane ze zjawiskiem shadow IT

Największym zagrożeniem związanym z wykorzystywaniem przez pracowników nieautoryzowanych programów jest brak kontroli nad nimi. Czarnym scenariuszem jest ściągnięcie przez użytkownika na urządzenie wirusa lub złośliwego programu. Konsekwencją może być wówczas wyciek przetwarzanych przez firmę danych lub gromadzonych zasobów. Istotnym zagrożeniem mogą być także kary finansowe, w przypadku nieświadomego korzystania z oprogramowania bez licencji.

Dlaczego w firmach występuje takie zjawisko?

Zwykle pracownicy ściągają i instalują nieautoryzowane programy w celu usprawnienia swojej pracy. Nie chcą oni zaszkodzić firmie czy dopuścić się sabotażu. Biorąc pod uwagę tę kwestię – wina często leży po stronie pracodawcy. Jeśli nie zapewni on swojemu pracownikowi odpowiednich narzędzi do wykonywania danych mu obowiązków, będzie on próbował uzyskać dostęp do potrzebnych aplikacji na własną rękę. Niezmiernie istotne jest więc udostępnienie pracownikom narzędzi spełniających ich potrzeby i wymagania.

Jak się zabezpieczyć przed shadow IT?

Przede wszystkim pracodawcy powinni zapewnić swoim pracownikom niezawodne narzędzia, aby zapobiec nieprzemyślanym i impulsywnym decyzjom o ściągnięciu niezweryfikowanego programu. Dobrym rozwiązaniem będą także regularne szkolenia i poszerzanie świadomości w tematach dotyczących zagrożeń wewnętrznych.

W związku ze zjawiskiem shadow IT w organizacjach, działy IT powinny skupić się na wykrywaniu podejrzanych aplikacji i ocenie poziomu ich ryzyka. Jest to fundamentalna kwestia, w przypadku tego typu zagrożenia wewnętrznego. Odpowiedzią w tej kwestii jest oprogramowanie Ekran System – profesjonalne narzędzie do ochrony przed shadow IT i nie tylko.

Jak Ekran System może pomóc?

Ekran System to zaawansowane narzędzie, rekomendowane przez specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Program pozwala na kompleksowy monitoring aktywności pracowników i tym samym uzyskanie pełnej kontroli nad tym, w jaki sposób pracownik wykorzystuje firmowy sprzęt.

Funkcje, które pozwolą Ci na zabezpieczenie systemu firmy przed shadow IT:

  • Monitoring komputera
  • Monitoring serwera
  • Keylogger
  • Zarządzanie tożsamością i dostępem
  • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
  • Zarządzanie urządzeniami USB

Osoba prowadząca monitoring ma podgląd na to, co dzieje się na ekranie komputera. Wie ona co dany pracownik robi oraz jakich aplikacji i programów używa. To z kolei umożliwia kontrolowanie, czy pracownicy korzystają w czasie pracy wyłącznie z zatwierdzonego oprogramowania, czy może również z programów i aplikacji nieautoryzowanych.

Całkowite wyeliminowanie ryzyka związanego ze zjawiskiem shadow IT jest niestety praktycznie niemożliwe. Wdrożenie w firmie specjalistycznego oprogramowania pomoże jednak zapanować nad aktywnością użytkowników, aby minimalizować tego typu zagrożenia wewnętrzne i przyspieszyć czas ich identyfikacji.

5/5 - (1 vote)