zagrożenia wewnętrzne

Zagrożenia wewnętrze – statystyki i strategia ochrony

W dobie dynamicznej cyfryzacji zagrożenia wewnętrzne stale się zmieniają i rozwijają. Ataki tego typu stają się coraz trudniejsze do wykrycia, bardziej szkodliwe i kosztowne. Statystyki oraz raporty dotyczące tego zjawiska pomagają wykrywać te tendencje oraz ulepszać zabezpieczenia firm. Ułatwiają one także w planowanie efektywniejszej strategii ochrony. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z zebranych do tej pory danych?

Czym są zagrożenia wewnętrzne?

Insider Threats stanowią poważne wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT. Insiderem może być osoba, która nielegalnie wykorzystuje dostęp do firmowych danych. Zagrożenia z tej kategorii obejmują także wszelkie ryzykowne sytuacje związane z nieodpowiednimi praktykami pracy na komputerze. Problemem zatem nie zawsze jest kradzież czy działania kryminalnych Insiderów, a brak wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci.

Najbardziej szkodliwi Insiderzy

Na podstawie badań wyróżnić można cztery główne kategorie osób, które najbardziej zagrażają firmowej infrastrukturze IT. Należą do nich:

  • Uprzywilejowani użytkownicy i administratorzy – ze względu na swoje podwyższone uprawnienia, mają oni dostęp do poufnych informacji. Mogą niezauważalnie wykorzystać krytyczne zasoby i przekazać je konkurencji, a także zniszczyć kluczowe dane.
  • Zwykli pracownicy – wyciek danych to nie zawsze efekt zaplanowanego działania. Pracownicy często nieświadomie padają ofiarami phishingu klikając w podejrzane linki czy odwiedzając zainfekowane witryny internetowe.
  • Osoby trzecie i pracownicy tymczasowi – dostawcy oraz partnerzy biznesowi często nie przestrzegają praktyk cyberbezpieczeństwa w insfrastrukturze IT. Zwykle nieświadomie naruszają oni wdrożone zasady.
  • Uprzywilejowani użytkownicy biznesowi i kadra kierownicza – osoby z tej kategorii, z uwagi na posiadanie podwyższonych uprawnień, podobnie jak administratorzy – są jednymi z najbardziej szkodliwych rodzajów Insiderów. Mogą nadużywać oni swoich praw i wykorzystywać poufne informacje w celu korzyści osobistych czy finansowych.

Zagrożenia wewnętrzne stają się coraz częstsze

Jedną z głównych tendencji związanych z zagrożeniami wewnętrznymi jest fakt, że z roku na roku ich częstotliwość niepokojąco wzrasta. Mimo rosnącej świadomości w tym zakresie, przewidywania na najbliższe lata nie napawają optymizmem. Według firmy Forrester Research, liczba naruszeń bezpieczeństwa IT w obrębie firm, wzrośnie nawet o 8%.

zagrożenia wewnętrzne

Koszt ataków wewnętrznych w ostatnich latach stale rośnie

Koszty związane z atakami wewnętrznymi to nie tylko wydatki bezpośrednie, poniesione z tytułu wykrycia, zbadania i wykluczenia zagrożenia. Ogólny koszt to także straty pośrednio związane z wartością utraconych zasobów oraz czasu pracownika poświęconego na doprowadzenie systemu do stanu sprzed ataku. Do puli tej należy dołożyć także utracenie potencjalnych, przyszłych zysków firmy, czyli koszty utraconych – za sprawą ataku – możliwości.

Czas potrzebny do wykrycia zagrożenia wewnętrznego

Według Ponemon Institute, wykrycie ataku wewnętrznego zajmuje średnio 77 dni. Z drugiej jednak strony, ankiety przeprowadzone wśród specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa pokazują, że wiele firm jest w stanie wykryć a nawet powstrzymać atak w przeciągu zaledwie kilku minut lub godzin. Kluczowe w tej kwestii jest odpowiednie środowisko narzędzi, które pomogą w zidentyfikowaniu i wykluczeniu potencjalnego zagrożenia.

Jak się chronić?

Pierwszym i najważniejszym etapem jest analiza statystyk i tendencji dotyczących zagrożeń wewnętrznych, w celu obrania najlepszej i najbardziej efektywnej cyberstrategii. Na rynku znajduje się szeroki zakres narzędzi pozwalających na zabezpieczenie firmowego systemu przed Insider Threats – trudno więc skoncentrować się na jednej linii obrony. Rozwiązaniem może okazać się Ekran System – kompleksowa platforma do zarządzania aktywnością użytkowników.

Strategia prewencji zagrożeń wewnętrznych z Ekran System

Narzędzie Ekran System obejmuje poniższe rozwiązania:

Oprogramowanie do analizy aktywności użytkowników – funkcja, która ustala punkt odniesienia dla wszelkich zachowań pracowników, wykrywa nietypowe aktywności i alarmuje o podejrzanych działaniach.

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym – Ekran System oferuje solidny zestaw narzędzi PAM, który odpowiedzialny jest za procedurę ręcznego zatwierdzania dostępu uprzywilejowanego oraz uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Stałe uświadamianie i edukowanie pracowników to czynność, która zwiększa świadomość pracowników w zakresie cyberzagrożeń. Ekran System oferuje opcję alertów w czasie rzeczywistym, które na bieżąco szkolą i informują o działaniach, które naruszają zasady bezpieczeństwa IT.

Dokumentacja informacji o zagrożeniach – w tym celu możesz skorzystać z zestawu narzędzi do raportowania zawartych w programie Ekran System.

Ocena poziomu cyberbezpieczeństwa dostawców zewnętrznych – Ekran System pozwala monitorować taki rodzaj pracownika równie łatwo i sprawnie jak w przypadku standardowych użytkowników firmowej sieci.

Narzędzia do monitorowania i nadzoru pracowników – rejestrują wszelkie działania użytkowników w systemie. Ekran System zapewnia stały monitoring poprzez rejestrowanie aktywności z ekranów oraz przechwytywanie metadanych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami. Pomożemy dobrać Ci najbardziej korzystne rozwiązanie dla Twojej firmy.

Oceń artykuł